Hội thảo “Xây dựng năng lực và nhu cầu đào tạo, chuyển giao công nghệ viễn thám trong quản lý tài nguyên nước và quản lý rủi ro thiên tai”
02/12/2014
Cục Viễn thám quốc gia phối hợp với Văn phòng Không gian Hà Lan tổ chức Hội thảo“Xây dựng năng lực và nhu cầu đào tạo, chuyển giao công nghệ viễn thám trong quản lý tài nguyên nước và quản lý rủi ro thiên tai”
 

 
Ngày 02 tháng 12 năm 2014 tại Khách sạn Sài Gòn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo “Xây dựng năng lực và nhu cầu đào tạo, chuyển giao công nghệ viễn thám trong quản lý tài nguyên nước và quản lý rủi ro thiên tai” để báo cáo các kết quả đã thực hiện được của Dự án hợp tác Việt Nam – Hà Lan đồng thời trao đổi với các cơ quan liên quan của Việt Nam về nội dung hợp tác trong thời gian tới với Hà Lan – đối tác giàu kinh nghiệm trong ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên nước và quản lý rủi ro thiên tai. Hội thảo sẽ diễn với sự có mặt của đại diện các cơ quan liên quan đến quản lý và nghiên cứu tài nguyên nước đóng tại Tp. Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại Hội thảo ông Nguyễn Xuân Lâm, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia cho biết: Trên cơ sở Thoả thuận đối tác chiến lược giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, ngày 28 tháng 9 năm 2011 tại La Hay, Bộ Tài nguyên và Môi trường thay mặt Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Biên bản ghi nhớ về “Dịch vụ Khí hậu và Nước” với Bộ Cơ sở Hạ tầng và Môi trường đại diện cho Chính phủ Vương quốc Hà Lan.

 

 

 
Trên cơ sở MOU này phía Hà Lan đã chỉ định đầu mối là Văn phòng không gian Hà Lan (NSO), Phía Bộ TNMT cũng đã chỉ định Cục Viễn thám quốc gia (NRSD) thực hiện việc xây dựng và triển khai Chương trình hợp tác giữa hai chính phủ Hà Lan và Việt nam về “Dịch vụ nước và Biến đổi khí hậu” cho 5 năm 2011-2016, gọi tắt là “Chương trình G2G”. Hà Lan sẽ chịu trách nhiệm về chi phí cho các hoạt động của chuyên gia Hà Lan và Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm về chi phí của các hoạt động do cán bộ và chuyên gia Việt Nam thực hiện. Một số nội dung sẽ do hai bên cùng phối hợp.
Tại Hội thảo Ông J.H Van Uum chuyên gia tư vấn về ứng dụng về viễn thám của Cơ quan Không gian Hà Lan đã có bài trình bày kết quả khảo sát năng lực ứng dụng công nghệ viễn thám tại một số cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan, đơn vị có ứng dụng công nghệ viễn thám từ đó đề ra lộ trình hợp tác trong tương lai giữa Việt Nam và Hà Lan mà trực tiếp là giữa Cục Viễn thám quốc gia với Cơ quan Không gian Hà Lan trong ứng dụng dữ liệu viễn thám để xây dựng các mô hình quản lý tài nguyên nước, quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu.

 

 
Hai cơ quan đã phối hợp xây dựng các nội dung của Chương trình hợp tác G2G Hà Lan - Việt Nam "Dịch vụ nước và Khí hậu đối với quản lý nguồn nước xuyên biên giới và quản lý rủi ro thiên tai” và phía Hà Lan NSO đã tạo điều kiện cho các Viện nghiên cứu, trường Đại học ITC, các công ty trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước và ứng dụng viễn thám có cơ hội trình diễn các sản phẩm tiên tiến của mình nhằm giúp Việt Nam tiếp cận và lựa chọn công nghệ mới ứng dụng trong quản lý nguồn nước xuyên biên giới và quản lý thiên tai.
Phía Việt Nam cũng đã phê duyệt một dự án “Hỗ trợ chương trình hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam và Hà Lan về Dịch vụ nước và Khí hậu đối với quản lý nguồn nước xuyên biên giới và quản lý rủi ro thiên tai” nhằm hỗ trợ cho các hoạt động của chuyên gia Hà Lan thực hiện các Nội dung của Chương trình G2G tại Việt Nam được thuận lợi, đồng thời để các kỹ thuật viên phía Việt Nam triển khai các hoạt động đối ứng.
              
 
Nguồn tin: Văn phòng Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan