Khóa tập huấn “Phần mềm Collect Earth hỗ trợ điều tra khí nhà kính sử dụng dữ liệu nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất”
24/09/2015
Theo quy định tại Điều 4 và Điều 12 tại Công ước khung của Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), tất cả các quốc gia sẽ định kỳ hai năm 1 lần chuẩn bị và nộp cho COP về thông tin phát thải khí nhà kính quốc gia (GHG). Theo quy định tại Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (mã số chỉ tiêu 2124) và Thông tư số 29/2013/TT-BTNMT ngày 09/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường (mã số chỉ tiêu 0512), Bộ Tài nguyên và Môi trường (Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu) có nhiệm vụ công bố chỉ tiêu lượng phát thải khí nhà kính bình quân đầu người với kỳ công bố là 02 năm/lần.
 
Description: D:\DU AN\2015 Du an Phat thai KNN\2015.08.10 Trainning HA LONG\Pictures\IMGP0029.JPG
 
 
Hình ảnh khóa tập huấn “Phần mềm Collect Earth hỗ trợ điều tra khí nhà kính sử dụng dữ liệu nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất”
 
Từ năm 2013, được hỗ trợ kỹ thuật và khuyến cáo của Chương trình Silva Carbon (Chương trình hỗ trợ kỹ thuật quốc tế về tính toán các bon của Chính phủ Hoa Kỳ), Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), thống nhất đưa ra quy trình chung gồm năm (05) bước, trong đó bước quan trọng là sử dụng công nghệ viễn thám. Một phần quan trọng của việc kiểm kê khí nhà kính là việc tính toán lượng khí thải do thay đổi sử dụng đất, lớp phủ, phân chia vùng khí hậu và thổ nhưỡng.
Vì vậy, đầu năm 2015, Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu đề nghị Cục Viễn thám quốc gia hỗ trợ sử dụng tư liệu viễn thám thu được từ Trạm thu ảnh vệ tinh, thuộc Cục Viễn thám quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc tính toán phát thải khí nhà kính. Do đó, Cục khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã mời các chuyên gia Hoa Kỳ sang hỗ trợ Cục Viễn thám quốc gia xây dựng các bản đồ lớp phủ, khí hậu, thổ nhưỡng phục vụ nhiệm vụ nêu trên. Đây là một phần trong chương trình hỗ trợ đào tạo năng lực quốc tế của Chính phủ Mỹ cho Việt Nam theo sáng kiến của Chương trình Silva Carbon, Hoa Kỳ. Bộ Nội vụ (DOI) và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ đã cung cấp cá khóa tập huấn cho Bộ Tài nguyên và Môi trường của Việt Nam để cải thiện tính toán khí nhà kính (GHG).
Tại Hội thảo kỹ thuật giữa 3 bên gồm các chuyên gia phía Hoa Kỳ, Cục khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu và Cục Viễn thám quốc gia ngày 2 tháng 2 năm 2015, phía Mỹ đã giới thiệu công nghệ sử dụng tư liệu vệ tinh trong nhiệm vụ tính toán phát thải khí nhà kính, ngoài ra, DOI và Silva Carbon thống nhất hỗ trợ 01 khóa tập huấn tại Hạ Long và quý III, năm 2015 cho các đơn vị phía Việt Nam. Khóa tập huấn này dựa trên nhu cầu và đề xuất đề xuất của các đơn vị phía Việt Nam, với sự hỗ trợ tài chính từ DOI. Cụ thể việc đào tạo sẽ tập trung vào sử dụng mô hình Collect Earth, được phát triển bởi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) với dữ liệu đầu vào là tư liệu viễn thám để hỗ trợ các ứng dụng của phương pháp tính toán phát thải trong nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất với các nguyên tắc minh bạch, chính xác, nhất quán, đầy đủ và tính so sánh của theo tiêu chuẩn của IPCC.
Phát biểu khai mạc Hội thảo ông Nguyễn Xuân Lâm, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia cho biết: Khoá tập huấn này sẽ tập trung vào sử dụng mô hình Collect Earth, được phát triển bởi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) với dữ liệu đầu vào là tư liệu viễn thám để hỗ trợ các ứng dụng của phương pháp tính toán phát thải trong nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất với các nguyên tắc minh bạch, chính xác, nhất quán, đầy đủ và tính so sánh của theo tiêu chuẩn của IPCC.
 
Description: D:\DU AN\2015 Du an Phat thai KNN\Hoi thao HA LONG\SilvaCarbon_Anh khai mac\IMGP0007.JPG
Tham dự khoá học này có các học viên đến từ các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Cục Viễn thám quốc gia, Cục Khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Viện Điều tra Quy hoạch rừng, Viện Môi trường Nông nghiệp và các học viên đến từ các địa phương: Hải Phòng, Quảng Ninh,… và các chuyên gia, giảng viên Hoa Kỳ.
Description: D:\DU AN\2015 Du an Phat thai KNN\Hoi thao HA LONG\SilvaCarbon_Anh khai mac\IMGP0002.JPG
 
Ông Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia cảm ơn sự có mặt của các chuyên gia Hoa Kỳ, của các học viên tham gia khoá tập huấn này. Với những thành phần học viên nhiều kinh nghiệm thực tế, đến từ các cơ quan sẽ tham gia vào việc tính toán và công bố phát thải khí nhà kính tôi tin tưởng rằng sau khoá tập huấn này Việt Nam sẽ cải thiện được chất lượng số liệu phát thải khí nhà kính trong những kỳ báo cáo tới. Rất mong nhận được sự tham gia tích cực của các quý vị để khóa tập huấn thành công tốt đẹp.

 
Nguồn tin: Văn phòng Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan