Sử dụng ảnh viễn thám rađa trong giám sát nhanh hiện trạng ngập lụt và mưa lớn sau bão
27/09/2017
     Ngày 15/9 bão Doksuri (bão số 10) đổ bộ vào nước ta với cấp gió 11-12, giật cấp 15. Bão số 10 được đánh giá là mạnh nhất trong vòng 4 năm qua chỉ sau bão Haiyan năm 2013.
     Được sự chỉ đạo của Cục Viễn thám quốc gia, Trung tâm Giám sát Tài nguyên môi trường và Biến đổi khí hậu đã kích hoạt hệ thống hỗ trợ quan trắc thiên tai khẩn cấp Châu Á –Thái Bình Dương (SENTINEL ASIA) nhằm đề nghị cung cấp ảnh viễn thám giám sát các ảnh hưởng do bão số 10 gây ra.
     Ngay sau khi gửi yêu cầu, Tổ chức hỗ trợ quản lý rủi ro thiên tai Châu Á Thái Bình Dương đã cung cấp ảnh Alos-2Palsar  vùng dự kiến bị ảnh hưởng do bão đã được thu nhận và lưu trữ phục vụ công tác chuyên môn kỹ thuật xử lý hình ảnh. Tổng số dữ liệu ảnh vệ tinh thu được gồm 2 loạt ảnh, 6 cảnh ảnh chụp ngày 05/02/17 (ảnh trước bão) và 6 cảnh ảnh chụp ngày 17/09/17 (16:58) (ảnh ngay sau bão). Các ảnh này đã được Upload  lên hệ thống vào ngày 18/09/17 và 20/09/17 và được các cán bộ kỹ thuật thuộc tổ giám sát thiên tai thuộc Trung tâm Giám sát Tài nguyên môi trường và Biến đổi khí hậu tiến hành xử lý, phân tích hình ảnh phục vụ lập các sản phẩm bản đồ giám sát nhanh các vùng bị ảnh hưởng ngập lụt sau bão.
     Kết quả phân tích được chuyển vào CSDL, và xuất ra dưới dạng bản đồ tỷ lệ 1:100000, thể hiện các khu vực ngập lụt do bão và mưa lớn đi kèm gây ra.

Ảnh vệ tinh ALOS-2 PALSAR-2 chụp 16:58 ngày 17/Sep/2017 do hệ thống Sentinel Asia cung cấp

Hình ảnh thu nhỏ sản phẩm bản đồ giám sát nhanh hiện trạng ngật lụt từ ảnh vệ tinh do các đầu mối xử lý dữ liệu trong hệ thống SENTINEL hỗ trợ cung cấp trên WEBGIS


 
Hình ảnh do JAXA xử lý đưa lên hệ thống sentinel Asia

 
Một số xã có diện tích ngập lớn hơn 100 héc ta
 
STT Huyện Tỉnh Diện tích (ha)
1 Hương Điền Vũ Quảng Hà Tĩnh 367.63
2 Hưng Trung Hưng Nguyên Nghệ An 274.23
3 TT. Vũ Quảng Vũ Quảng Hà Tĩnh 274.05
4 Xuân Hồng Nghệ Xuân Hà Tĩnh 233.69
5 Hưng Yên Hưng Nguyên Nghệ An 216.20
6 Nghệ Trường Nghệ Lộc Nghệ An 202.80
7 Hương Thủy Hương Khê Hà Tĩnh 196.63
8 Hưng Hòa TP. Vinh Nghệ An 184.83
9 Phương Mỹ Hương Khê Hà Tĩnh 176.35
10 Nghệ Phong Nghệ Lộc Nghệ An 171.02
11 Thuận Lộc TX. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 164.68
12 Nghệ Phương Nghệ Lộc Nghệ An 163.55
13 Nghệ Thạch Nghệ Lộc Nghệ An 154.86
14 Xuân Giang Nghệ Xuân Hà Tĩnh 154.37
15 Nghệa Dũng Tân Kỳ Nghệ An 154.21
16 Xuân Viên Nghệ Xuân Hà Tĩnh 152.67
17 Thạch Châu Thạch Hà Hà Tĩnh 140.66
18 Phúc Đồng Hương Khê Hà Tĩnh 138.68
19 Nghệ Đồng Nghệ Lộc Nghệ An 137.25
20 Hà Linh Hương Khê Hà Tĩnh 134.22
21 Thịnh Lộc Can Lộc Hà Tĩnh 131.36
22 Hưng Đạo Hưng Nguyên Nghệ An 127.28
23 Ngọc Sơn Thanh Chương Nghệ An 124.30
24 Thạch Hội Thạch Hà Hà Tĩnh 122.95
25 Phương Điền Hương Khê Hà Tĩnh 121.19
26 Nhân Sơn Đô Lương Nghệ An 115.92
27 Đức Bồng Vũ Quảng Hà Tĩnh 113.26
28 TT. Xuân An Nghệ Xuân Hà Tĩnh 112.94
29 Đức Lạc Đức Thọ Hà Tĩnh 109.08
30 Đức Quảng Đức Thọ Hà Tĩnh 108.59
31 Trù Sơn Đô Lương Nghệ An 107.93
32 Sơn Tân Hương Sơn Hà Tĩnh 107.57
33 Hòa Hải Hương Khê Hà Tĩnh 105.14
34 Hưng Lam Hưng Nguyên Nghệ An 103.55
 
 
 
                                                                                                                                        

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan