Giám sát nhanh hiện trạng ngập tại một số tỉnh miền Trung do bão Damrey từ ngày 01/11 đến ngày 03/11 bằng công nghệ viễn thám
08/11/2017
     Bão Damrey bắt đầu ảnh hưởng vào Việt Nam từ ngày 01/11/2017 (áp thấp nhiệt đới trên biển đông). Bão đổ bộ mang theo mưa lớn ở tất cả các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên gây nên tình trạng ngập lụt ở nhiều nơi.
     Nhận được thông tin bão, Trung tâm Giám sát Tài nguyên môi trường và Biến đổi khí hậu đã nghiên cứu, yêu cầu đặt ảnh khẩn cấp, bên cạnh đó tìm kiếm các tư liệu miễn phí chụp khu vực vào thời gian này.
     Thời gian này không nhận được ảnh từ hệ thống Sentinel Asia do đến ngày 07/11/2017 vệ tinh Alos 2 Palsar mới đi qua khu vực.
     Trung tâm đã chủ động tìm kiếm và download ảnh sentinel 1A chụp vào ngày 02-03/11/2017 của khu vực. Các cảnh ảnh đã download như sau:
     
      S1A_IW_GRDH_1SDV_20171103T110304_20171103T110333_019100_020508_E6F9

      S1A_IW_GRDH_1SDV_20171103T110333_20171103T110358_019100_020508_B7B5
      S1A_IW_GRDH_1SDV_20171103T110448_20171103T110513_019100_020508_5E9B
      S1A_IW_GRDH_1SDV_20171103T110513_20171103T110538_019100_020508_0F67
      S1A_IW_GRDH_1SDV_20171103T110423_20171103T110448_019100_020508_2148
      S1A_IW_GRDH_1SDV_20171103T110358_20171103T110423_019100_020508_F41C
      S1A_IW_GRDH_1SDV_20171102T223545_20171102T223614_019092_0204C6_A53D
      S1A_IW_GRDH_1SDV_20171102T223704_20171102T223732_019092_0204C6_5D07
 
 
 
 
 
Sơ đồ cảnh ảnh sentinel 1A của khu vực chụp vào ngày 02-03/11/2017
 
     Trung tâm Giám sát Tài nguyên đã lựa chọn (do vào thời gian này bão Damrey vẫn chỉ là áp thấp nhiệt đới trên biển) hai cảnh thuộc Phú Yên và Khánh Hòa để tiến hành xử lý. Sơ đồ cảnh ảnh xử lý như sau:
 

Sơ đồ cảnh ảnh sentinel 1A của khu vực Phú Yên chụp vào ngày 02-03/11/2017
  
 
Sơ đồ cảnh ảnh sentinel 1A của khu vực Khánh Hòa chụp vào ngày 02-03/11/2017
 
      Các cảnh ảnh này đã được tổ Giám sát thuộc Trung tâm Giám sát Tài nguyên phân tích chiết tách thông tin vùng ngập lụt. Kết quả phân tích như sau:
 
Kết quả phân tích ngập lụt khu vực Phú Yên ngày 02/11/2017 từ ảnh Sentinel 1A
 
 
Kết quả phân tích ngập lụt khu vực Khánh Hòa ngày 02/11/2017 từ ảnh Sentinel 1A
 
     Kết quả phân tích được đưa vào CSDL bản đồ. Dữ liệu được phân tích các thông tin vùng ngập.
 
 
 
Hình ảnh bản đồ vùng ngập lụt khu vực Phú Yên, Khánh Hòa ngày 02/11/2017 từ ảnh Sentinel 1A
 
 
 

STT Huyện Diện tích (ha)
1 An Chấn Tuy An 123.07
2 An Cư Tuy An 847.41
3 An Dân Tuy An 259.22
4 An Hiệp Tuy An 392.69
5 An Hòa Tuy An 654.53
6 An Hải Tuy An 450.61
7 An Lĩnh Tuy An 15.01
8 An Mỹ Tuy An 168.40
9 An Nghiệp Tuy An 109.89
10 An Ninh Tây Tuy An 553.35
11 An Ninh Đông Tuy An 666.94
12 An Phú Tuy An 89.19
13 An Thạch Tuy An 378.65
14 An Thọ Tuy An 25.21
15 An Xuân Tuy An 55.03
16 An Định Tuy An 130.59
17 Bình Kiến TP. Tuy Hoà 206.27
18 Bình Ngọc TP. Tuy Hoà 149.16
19 Cà Lúi Sơn Hòa 64.61
20 Ea Bá Sông Hinh 315.14
21 Ea Lâm Sông Hinh 705.10
22 EaBar Sông Hinh 344.48
23 EaBia Sông Hinh 93.50
24 EaTrol Sông Hinh 1632.25
25 Eachà Rang Sơn Hòa 31.55
26 Hoà Quang Nam Phú Hoà 204.97
27 Hòa An Phú Hoà 334.27
28 Hòa Bình 1 Tây Hoà 378.53
29 Hòa Bình 2 Tây Hoà 275.03
30 Hòa Hiệp Bắc Tây Hoà 506.80
31 Hòa Hiệp Nam Tây Hoà 765.73
32 Hòa Hiệp Trung Tây Hoà 533.44
33 Hòa Hội Phú Hoà 190.76
34 Hòa Kiến TP. Tuy Hoà 268.49
35 Hòa Mỹ Tây Tây Hoà 320.50
36 Hòa Mỹ Đông Tây Hoà 248.59
37 Hòa Phong Tây Hoà 168.18
38 Hòa Phú Tây Hoà 276.94
39 Hòa Quang Bắc Phú Hoà 541.11
40 Hòa Thành Tây Hoà 506.09
41 Hòa Thắng Phú Hoà 348.88
42 Hòa Thịnh Tây Hoà 487.55
43 Hòa Trị Phú Hoà 369.85
44 Hòa Tâm Tây Hoà 743.11
45 Hòa Tân Tây Tây Hoà 293.99
46 Hòa Tân Đông Tây Hoà 634.81
47 Hòa Vinh Tây Hoà 271.27
48 Hòa Xuân Nam Tây Hoà 300.33
49 Hòa Xuân Tây Tây Hoà 492.47
50 Hòa Xuân Đông Tây Hoà 1051.14
      92.58
51 Hòa Định Tây Phú Hoà 580.74
52 Hòa Định Đông Phú Hoà 431.95
53 Hòa Đồng Tây Hoà 72.21
54 Krông Pa Sơn Hòa 426.51
55 P. 1 TP. Tuy Hoà 6.86
56 P. 2 TP. Tuy Hoà 7.69
57 P. 3 TP. Tuy Hoà 1.86
58 P. 4 TP. Tuy Hoà 10.40
59 P. 5 TP. Tuy Hoà 6.65
60 P. 6 TP. Tuy Hoà 114.87
61 P. 7 TP. Tuy Hoà 8.56
62 P. 8 TP. Tuy Hoà 41.36
63 P. 9 TP. Tuy Hoà 460.10
64 P. Phú Lâm Tây Hoà 1024.50
65 Phú Mỡ Đồng Xuân 2006.53
66 Phước Tân Sơn Hòa 388.23
67 Suối Bạc Sơn Hòa 54.86
68 Suối Trai Sơn Hòa 1127.68
      1.29
69 Sông Hinh Sông Hinh 2978.48
70 Sơn Giang Sông Hinh 205.84
71 Sơn Hà Sơn Hòa 327.16
72 Sơn Hội Sơn Hòa 213.20
73 Sơn Long Sơn Hòa 76.32
74 Sơn Nguyên Sơn Hòa 85.34
75 Sơn Phước Sơn Hòa 148.70

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan