Hội nghị giữa Cục Viễn thám quốc gia Việt Nam và Tổ chức Phát triển Không gian và Địa tin học, Thái Lan
11/09/2018
Sự thành công của Đoàn công tác Việt Nam tại Tổ chức Phát triển Không gian và Địa tin học, Thái Lan từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2018,
Cục Viễn thám quốc gia là đơn vị chủ trì thực hiện dự án “Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển lĩnh vực viễn thám quốc gia giai đoạn 2015 - 2025”, đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 2458/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 10 năm 2016. Theo thư mời của Tổ chức Phát triển Công nghệ Vũ trụ và Địa tin học Thái Lan (GISTDA) và theo kế hoạch triển khai dự án nói trên, ông Trần Tuấn Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia làm trưởng đoàn, đi dự Hội nghị giữa Cục Viễn thám quốc gia Việt Nam và Tổ chức Phát triển Không gian và Địa tin học, Thái Lan từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2018.
Mục đích của chuyến công tác là khảo sát định hướng phát triển lĩnh vực viễn thám, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ viễn thám của Thái Lan phục vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển lĩnh vực viễn thám ở Việt Nam.
Tại Hội nghị, các chuyên gia đối tác đã trình bày các vấn đề kỹ thuật mới của GISTDA, Thái Lan trong việc đề ra quy hoạch lĩnh vực viễn thám nói riêng và vũ trụ nói chung trong vòng hai mươi (20) năm, chia từng giai doạn năm (05) năm. Bên cạnh đó, việc phát triển công nghệ viễn thám giám sát môi trường, thiên tai cũng được chú trọng giới thiệu đặc biệt trong giám sát nông nghiệp, tình hình lũ lụt, trượt lở đất, xói lở đường bờ, quản lý tài nguyên nước, ứng phó với biến đổi khí hậu,v.v… Trao đổi kinh nghiệm với phía Việt Nam, GISTDA giới thiệu công nghệ và sản phẩm viễn thám độ chính xác cao trên quy mô vùng và toàn cầu, rất có ích cho việc giải các bài toán mang tính chất khu vực. Đây là bộ dữ liệu viễn thám rất hữu ích, cần học hỏi kinh nghiệm của phía bạn về công nghệ, đáp ứng yêu cầu cho các ứng dụng vệ giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thiên tai độ chính xác cao tại Việt Nam. Ngoài ra, GISTDA với chức năng là một tổ chức của hoàng gia Thái Lan về lĩnh vực viễn thám, đã giới thiệu các khóa học có thể thực hiện trong nghiên cứu, đào tạo về ứng dụng công nghệ viễn thám trong khu vực.
Phía Việt nam đã giới thiệu về Cục VTQG, dự thảo Chiến lược và quy hoạch tổng thể về lĩnh vực viễn thám tại Việt Nam trong thời gian tới, tình hình nghiên cứu và ứng dụng công nghệ viễn thám đối với GISTDA, các nghiên cứu trong theo dõi ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, giám sát biến động đường bờ... Đồng thời báo cáo một số giải pháp kỹ thuật trong việc sử dụng tư liệu viễn thám trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu. Các báo cáo phía Việt Nam đã bám sát các kết quả đạt được về hợp tác quốc tế trong thời gian qua. Phía đối tác Thái Lan đã đặt ra các câu hỏi về chiến lược phát triển công nghệ viễn thám tại Việt Nam và đánh giá cao các kết quả đạt được trong thời gian qua của Cục Viễn thám quốc gia nói riêng và hiện trạng, định hướng phát triển viễn thám nói chung.
Hai bên cũng đã trao đổi và đề xuất một số nội dung có thể hợp tác trong thời gian tới về định hướng phát triển công nghệ viễn thám, nghiên cứu, đào tạo về viễn thám giữa GISTDA và Cục VTQG. Hội nghị đã thành công tốt đẹp.
Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan