Họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040
13/09/2018
Sáng 13/9, tại Hà Nội, Cục Viễn thám quốc gia (Bộ TN&MT) tổ chức cuộc họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành dự và chủ trì cuộc họp.

Đây là cuộc họp đầu tiên của Ban soạn thảo và Tổ biên tập để lấy ý kiến đóng góp của các đại diện cơ quan liên quan đến Chiến lược này. Dự thảo Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 (gọi tắt là dự thảo) dự kiến gồm các nội dung chủ yếu sau: Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp và nguồn vốn thực hiện.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT tập trung đóng góp ý kiến cho dự thảo để Cục Viễn thám quốc gia sớm hoàn thiện dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu

Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Quốc Khánh cho biết sẽ nỗ lực làm việc với các đơn vị có liên quan để chỉnh sửa, bổ sung các nội dung cần thiết.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành chỉ đạo Cục Viễn thám quốc gia tiếp tục hoàn thiện dự thảo và bổ sung bộ tài liệu đầy đủ để có thể gửi xin ý kiến của các Bộ, ngành liên quan..

Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị Cục Viễn thám quốc gia tiếp thu ý kiến của đại diện các cơ quan và sớm hoàn thiện cũng như làm rõ nhiệm vụ Chính phủ giao, để trình lãnh đạo Bộ TN&MT và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nguồn tin: Báo Điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bản tin liên quan