Bộ Tài nguyên và Môi trường - Hội Luật gia Việt Nam: Ký kết Chương trình phối hợp xây dựng và phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường
26/09/2018
Chiều ngày 26/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền đã đồng chủ trì buổi ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác xây dựng, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018 - 2023.

Tham dự buổi ký kết về phía Bộ TN&MT có các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ. Về phía Hội Luật gia Việt Nam có các Phó Chủ tịch: Phan Trọng Lý, Lê Minh Tâm, Nguyễn Sơn cùng một số Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà khẳng định, mục tiêu của việc ký kết là tạo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Hội Luật gia Việt Nam trong công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững đất nước; tăng cường sự tham gia của Hội Luật gia các cấp và hội viên trong tư vấn, phản biện, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường; giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường;

Đồng thời thông qua chương trình ký kết cũng nâng cao kiến thức, năng lực và kỹ năng cho Hội Luật gia các cấp và các hội viên trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; tạo phong trào rộng rãi trong cả nước tham gia quản lý và bảo vệ tài nguyên, môi trường; tạo thuận lợi để Hội Luật gia các cấp và hội viên tham gia nghiên cứu, xây dựng chính sách pháp luật; quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh thân thiện với môi trường…

Toàn cảnh lễ ký kết

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cũng nhất trí về việc tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp. Theo đó, hai bên thường xuyên trao đổi thông tin về hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường và Hội Luật gia các cấp về những nội dung hai bên đã ký kết trong Chương trình. Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hội Luật Gia Việt Nam tổ chức đánh giá kết quả phối hợp thực hiện Chương trình này và xây dựng phương hướng, kế hoạch thực hiện của năm tiếp theo.

Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hội Luật gia Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Sở Tài nguyên và Môi trường và Hội Luật gia các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình này; hàng năm có báo cáo kết quả về Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, chỉ đạo.

Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Vụ Pháp chế; Trung ương Hội Luật gia Việt Nam giao Ban nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật là đơn vị đầu mối tham mưu, tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình này; hàng năm căn cứ vào các mục tiêu và hoạt động cụ thể để phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình, dự án thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu...

Nguồn tin: www.monre.gov.vn

Bản tin liên quan