Hội thảo khoa học “Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và đồng vị phóng xạ trong nghiên cứu khoa học và điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường”
23/11/2018
Ngày 23/11/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và đồng vị phóng xạ trong nghiên cứu khoa học và điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường”, Hội thảo do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân chủ trì, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Chí Thành và Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Bình Trọng cùng tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành Hội thảo.

Trong thời gian qua, sự phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Khoa học và Công nghệ trong công tác nghiên cứu, phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung cụ thể mà Chiến lược, Quy hoạch đã đặt ra chưa hoàn thành được. Ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để vượt qua được những khó khăn, trở ngại, để tăng cường và mở rộng nghiên cứu, phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nói chung và đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong nghiên cứu khoa học và điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường nói riêng, việc trao đổi kết quả và hợp tác giữa các tổ chức và cá nhân liên quan có vai trò rất quan trọng.

Hội thảo được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá kết quả, thực trạng và rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá để định hướng, xây dựng và triển khai các chương trình nghiên cứu, phát triển, ứng dụng mới, đồng thời tăng cường sự hợp tác giữa các tổ chức, cơ quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Khoa học và Công nghệ, cũng như với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và quốc tế liên quan.

Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam Nguyễn Hào Quang trình bày tham luận

Tham dự Hội thảo có nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu với 12 báo cáo và các tham luận được trình bày và thảo luận với các chủ đề và nội dung phong phú, bao gồm hầu hết các lĩnh vực liên quan đến ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và đồng vị phóng xạ trong nghiên cứu khoa học và điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường, đặc biệt trong đó có cả các báo cáo giới thiệu công nghệ, vật liệu và công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Hội thảo cho thấy nhu cầu về việc ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và đồng vị phóng xạ trong nghiên cứu khoa học và điều tra cơ bản trong các lĩnh vực về tài nguyên và môi trường là rất lớn. Đồng thời, các nhà khoa học trong nước cũng đã đạt được nhiều thành tựu trong việc ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và đồng vị phóng xạ để giải quyết các vấn đề cụ thể trong các lĩnh vực về tài nguyên và môi trường.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân thay mặt Bộ biểu dương Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ và các tổ chức, cá nhân đã phối hợp trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thành công Hội thảo, Thứ trưởng giao Vụ Khoa học và Công nghệ tiếp tục làm đầu mối để phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, đặc biệt là Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường (có ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và đồng vị phóng xạ) để trình cấp có thẩm quyền xem xét, đặt hàng theo quy định.

 

 Thứ trưởng cũng mong muốn “Kết nối các nhà khoa học nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và đồng vị với những cán bộ làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và điều tra cơ bản trong các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường để phối hợp cùng nhau đề xuất, xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường có ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và đồng vị phóng xạ, đặc biệt trong các lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, tài nguyên đất, địa chất và khoáng sản, khí tượng thủy văn, biển và hải đảo và biến đổi khí hậu” nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường./.

 

Toàn cảnh Hội thảo

Nguồn tin: http://www.monre.gov.vn

Bản tin liên quan