Bộ TN&MT tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018
22/11/2018
Trong hai ngày 22 và 23/11, tại Hà Tĩnh, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có ông Vũ Minh Sơn - Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường; thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ, đại diện các đơn vị trực thuộc; Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố làm công tác thi đua khen thưởng. Đặc biệt, Hội nghị vinh dự được đón các đại diện các tập thể, cá nhân là điển hình, tiên tiến trong Phong trào thi đua toàn Ngành gồm 31 tập thể và 41 cá nhân. 

Theo Báo cáo đánh giá công tác thi đua năm 2018, phương hướng nhiệm năm 2019 của Khối thi đua ngành tài nguyên và môi trường, công tác thi đua khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực, thực sự là động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Dương Tất Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu, đánh giá cao những đóng góp của Bộ TN&MT cho địa phương, đặc biệt xử lý sự cố môi trường ở Fomosa

Công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh được chú trọng. Có thể nói, tất cả các đơn vị trong Khối đều phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành. Có được những kết quả đó, ngay từ đầu năm 2018, các đơn vị trong ngành luôn bám sát chủ đề để hành động, đó là: “Kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hành động trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường để phát triển nhanh, bền vững đất nước”. Nhờ vậy, đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực to lớn, tạo không khí hăng hái thi đua sôi nổi trong lao động góp phần thắng lợi các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác của từng đơn vị.

Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc được nêu gương học tập, nhân rộng trong cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ được dư luận và nhân dân quan tâm… Đáng chú ý, trong số đó có nhiều cá nhân được biểu dương là người ngoài ngành, có những sáng kiến, tham gia tích cực vào hoạt động của ngành Tài nguyên và Môi trường.

Ông Vũ Minh Sơn - Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Vũ Minh Sơn - Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế cần được khắc phục như: Chưa sâu sát kiểm tra, đôn đốc thường xuyên việc thực hiện phong trào thi đua tại cơ sở; Công tác thi đua khen thưởng chưa thật sự chú ý nâng cao chất lượng xét, trong xét khen thưởng vẫn còn tình trạng nể nang; Cán bộ làm công tác thi đua ở cơ sở không ổn định, chủ yếu là kiêm nhiệm nên hạn chế về nhiều mặt, tính chuyên nghiệp chưa cao, chưa đủ mạnh để phát huy hết vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác này... 

Với những kết quả đạt được trong năm 2018, phát hiện và chỉ ra những hạn chế, kịp thời có giải pháp khắc phục. Bước vào năm 2019, công tác thi đua, khen thưởng đã mạnh dạn đưa ra 8 nhiệm vụ trọng tâm cùng toàn Ngành quyết thực hiện thắng lợi, đó là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nội dung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần chỉ của Bộ Chính trị; Tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn, công đoàn và các tổ chức quần chúng trong việc đẩy mạnh tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2019; Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Xây dựng kế hoạch cụ thể về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến….

  

Vinh danh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua toàn ngành

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành ghi nhận và biểu dương thành tích mà các tập thể và cá nhân đã đạt được trong năm qua. Những kết quả ấy cũng đã khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo trong việc chỉ đạo thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của cấp ủy Đảng, chính quyền thuộc các đơn vị ngành Tài nguyên và Môi trường. 

“Phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, được phát động sâu rộng, có chiều sâu tại các cơ quan, đơn vị thuộc ngành với hình thức đa dạng, phong phú, thu hút được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đông đảo tầng lớp nhân dân, khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước”, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019, Thứ trưởng Lê Công Thành tin tưởng: “Phong trào thi đua yêu nước ngành Tài nguyên và Môi trường sẽ được nâng lên một tầm cao mới với chất lượng mới, với sự tham gia tích cực của tất cả cán bộ, công chức trên tất cả các lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường”.

Ngày 23/11, các đại biểu được tập huấn về Luật Thi đua Khen thưởng và giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện công tác thi đua khen thưởng ở cơ sở, đơn vị mình.

Thứ trưởng Lê Công Thành chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu về dự Hội nghị

Nguồn tin: http://www.monre.gov.vn

Bản tin liên quan