Tăng cường ứng dụng công nghệ viễn thám trong công tác quản lý nhà nước ở địa phương
12/04/2017
Chiều ngày 21 tháng 7 năm 2017 tại trụ sở Huyện ủy Cẩm Giàng đã diễn ra cuộc họp giữa Lãnh đạo Cục Viễn thám quốc gia với Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Giàng và Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương. Tham dự buổi làm việc về phía Cục Viễn thám quốc gia có ông Nguyễn Quốc Khánh, Quyền Cục trưởng, ông Nguyễn Đức Phú, Phó Cục trưởng, phía Thường Vụ Huyện ủy Cẩm Giàng có ông Vũ Hồng Khiêm, Tỉnh Ủy viên, Bí Thư huyện Ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, phía Sở Tài nguyên và Môi trường có ông Vũ Ngọc Long, Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở, tham dự cuộc họp còn có một số cán bộ quản lý, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của ba đơn vị.

 

 

Đ/c Vũ Hồng Khanh, Tỉnh Ủy viên Bí Thư huyện Ủy, Chủ tịch

Hội đồng nhân dân huyện phát biểu ý kiến

     Tại buổi làm việc ông Vũ Hồng Khiêm, Tỉnh Ủy viên Bí Thư huyện Ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã có bài phát biểu giới thiệu về đặc điểm tình hình chung của huyện và các thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong quá trình xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
     Huyện Cẩm Giàng có diện tích 10.934,3 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 67,4%, đất chuyên dùng 20%, đất ở 6,9% và đất chưa sử dụng 5,7%. Dân số toàn huyện hơn 12 vạn người, trong đó người trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 50%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2010- 2015 đạt 7,6 %/năm - cao hơn bình quân chung của tỉnh (7,2 %/năm). Năm 2016, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước thực hiện được 28.065,4 tỷ đồng, tăng 15,27% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản tăng 2,8 %; ngành công nghiệp, xây dựng tăng 16,3% và các ngành dịch vụ tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2015.
     Trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại dịch vụ, những năm gần đây, Cẩm Giàng có tốc độ phát triển vượt bậc cả về quy mô, chủng loại, sản phẩm và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu nền kinh tế. Trên địa bàn huyện đã có 02 cụm công nghiệp, 05 khu công nghiệp và 02 cụm công nghiệp làng nghề với tổng số 340 doanh nghiệp đăng ký đầu tư, trong đó đã có 204 doanh nghiệp đi vào hoạt động thu hút trên 20.000 lao động. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng trưởng với tốc độ khá, bình quân 19,7%/năm, trong đó công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương tăng 18,45%/năm.
     Đi đôi với phát triển kinh tế, công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên môi trường luôn được chú ý. Huyện đã thu hồi, bàn giao đất cho phát triển công nghiệp, dịch vụ 1.060 ha; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, từng bước ngăn chặn việc khai thác vận chuyển cát trái phép trên địa bàn; thường xuyên tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức và nhận thức trong nhân dân về bảo vệ môi trường, kiểm tra và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về môi trường. Đồng thời, triển khai có hiệu quả đề án “Thu gom, xử lý rác thải nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường”. Toàn huyện đã có 120/132 thôn, khu dân cư quy hoạch được bãi chôn lấp rác và có tổ thu gom rác hoạt động khá hiệu quả.
     Ông Vũ Hồng Khiêm cũng phân tích đánh giá các khó khăn vướng mắc trong quá trình chỉ đạo trong đó có việc quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn địa phương trong bối cảnh tăng trưởng các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, thì việc giám sát quy hoạch sử dụng đất cũng như ô nhiễm môi trường là rất cần thiết.

     Ông Vũ Ngọc Long, Tỉnh Ủy viên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chia sẻ thành tựu mà Huyện Cẩm Giàng đạt được trong bối cảnh tình hình chung của tỉnh Hải Dương và sự phối kết hợp trong công tác quản lý tài nguyên môi trường ở huyện Cẩm Giàng, ông Vũ Ngọc Long cũng nhấn mạnh nhu cầu áp dụng công nghệ cao trong quản lý tài nguyên và môi trường ở địa phương trong đó có áp dụng công nghệ viễn thám. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Quyền Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia giới thiệu một số ứng dụng công nghệ viễn thám có thể phục vụ công tác quản lý tài nguyên và môi trường ở địa phương như quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giám sát và quản lý ô nhiễm môi trường. Ông Nguyễn Quốc Khánh cũng đề xuất kế hoạch phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương trong việc thiết kế một số dự án, nhiệm vụ chuyên môn phục vụ công tác quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trong đó có thể làm thí điểm tại huyện Cẩm Giàng.

     Kết thúc buổi làm việc Cục Viễn thám quốc gia đã giới thiệu và trao tặng Huyện ủy Cẩm Giàng bức ảnh bản đồ ảnh vệ tinh huyện Cẩm Giàng


Lãnh đạo Cục Viễn thám quốc gia trao tặng Huyện ủy Cẩm Giàng
bức ảnh bản đồ ảnh vệ tinh huyện Cẩm Giàng

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan