Đưa ứng dụng viễn thám vào các hoạt động thường xuyên, công việc hàng ngày của Bộ TN&MT
21/12/2018
(TN&MT) – Sáng 21/12, tại Hà Nội, Cục Viễn thám quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Thứ trưởng Lê Công Thành dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, ông Trần Tuấn Ngọc – Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia cho biết: Trong năm 2018, Cục đã đẩy mạnh xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, công bố cơ sở dữ liệu; tổng hợp nhu cầu sử dụng dữ liệu viễn thám và tình hình thu nhận dữ liệu viễn thám; xây dựng báo cáo giám sát thường xuyên và giám sát nhanh.

Đặc biệt, Cục Viễn thám quốc gia đã phát triển và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám trong năm 2018. Cụ thể, Cục từng bước đẩy mạnh ứng dụng rộng rãi công nghệ viễn thám phục vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Hiện nay, Cục đang triển khai một số nhiệm vụ về ứng dụng viễn thám.

Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị

Cục trưởng Cục Viễn thám Quốc gia Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về hoạt động ứng dụng công nghệ viễn thám; đề xuất đầu tư xây dựng hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ viễn thám; tăng cường hợp tác trong và ngoài nước.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, ông Trần Tuấn Ngọc cho biết trong năm tới Cục Viễn thám quốc gia sẽ tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ quản lý nhà nước, các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công và các nhiệm vụ quản lý điều hành.

Ông Trần Tuấn Ngọc – Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia báo cáo tổng kết công tác năm 2018

Ông Trần Tuấn Ngọc – Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia báo cáo tổng kết công tác năm 2018

Phó Cục trưởng Trần Tuấn Ngọc đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung thêm một số biên chế công chức để Cục bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước; hỗ trợ Cục tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức, trước mắt là bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức năng lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bồi dưỡng tăng cường năng lực quản lý lãnh đạo.

“Đề nghị lãnh đạo Bộ quan tâm, hỗ trợ Cục tham gia các chương trình khoa học công nghệ cấp nhà nước, cấp Bộ để nghiên cứu, triển khai, đẩy mạnh ứng dụng viễn thám phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, cấp đủ kinh phí triển khai các đề tài bảo đảm thời gian tiến độ; tạo cơ chế để khuyến khích, thúc đẩy các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn của Bộ có thể sử dụng công nghệ viễn thám thay thế các công nghệ truyền thống, góp phần tăng chất lượng, hiệu quả và giảm chi phí” – ông Trần Tuấn Ngọc đề xuất.

Quyết định tặng cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2017 cho 2 đơn vị thuộc Cục Viễn thám: Phòng kế hoạch tài chính trung tâm dịch vụ viễn thám địa tin học

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành trao Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2017 cho 2 đơn vị thuộc Cục Viễn thám gồm Phòng Kế hoạch Tài chính và Trung tâm Dịch vụ Viễn thám và Địa tin học

Ông Trần Tuấn Ngọc cũng mong muốn Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, hỗ trợ Cục trong việc thực hiện quy trình rà soát, đánh giá, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực viễn thám và các lĩnh vực khác có liên quan; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và đánh giá hiệu quả văn bản.

Văn phòng Cục Viễn thám quốc gia vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT đối với thành tích chuyên đề

Văn phòng Cục Viễn thám quốc gia vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT đối với thành tích chuyên đề

Đồng thời kiến nghị Bộ TN&MT tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên môn nghiệp vụ, trước mắt để hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và tiêu chuẩn cán bộ quản lý, lãnh đạo; xây dựng tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ về viễn thám cho các đơn vị ứng dụng viễn thám của Bộ và địa phương. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đánh giá: “Năm 2018 Cục Viễn thám quốc gia đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, có những nhiệm vụ lần đầu tiên thực hiện, từ đó, góp phần nâng tầm lĩnh vực viễn thám nặng từ chuyên môn kỹ thuật – lĩnh vực phụ trách cho đo đạc, bản đồ thành lĩnh vực viễn thám rộng hơn, phục vụ nhiều lĩnh vực khác của ngành tài nguyên và môi trường cũng như các lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”.

Tặng chiến sĩ thi đua ngành tnmt cho nguyễn quốc khánh và trần tuấn ngọc

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành tài nguyên và môi trường năm  2017 cho Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh và Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Trần Tuấn Ngọc 

Thứ trưởng cũng đánh giá cao các lĩnh vực chuyên môn của Cục đã đạt được những thành tích đáng kể trong công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực viễn thám.

Để Cục Viễn thám quốc gia thực hiện thắng lợi hơn nhiệm vụ trong năm 2019, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị Cục tiếp tục phấn đấu, đoàn kết, nỗ lực để sáng tạo hơn nữa các mặt về tài chính, nguồn lực tài chính; với nguồn ngân sách đang có xu hướng giảm đi, Cục cần nỗ lực hơn để đảm bảo thu nhập và đời sống cho cán bộ công nhân viên của đơn vị.

Thứ trưởng chỉ đạo Cục tiếp tục công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, có các Nghị định, Thông tư cần phải xây dựng, đặc biệt các quy định kỹ thuật, có hành lang pháp lý tạo điều kiện cho công việc chuyên môn đi vào nề nếp, bài bản, có căn cứ pháp lý chính xác hơn.

Thứ trưởng cho rằng Cục cần tiếp tục triển khai xây dựng tòa nhà làm việc mới và trạm tiếp nhận dữ liệu vệ tinh để có cơ sở vật chất đàng hoàng hơn và trang thiết bị hiện đại hơn.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành tặng Bằng khen cho các cá nhân của Cục Viễn thám quốc gia có thành tích xuất sắc trong năm 2017

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành tặng Bằng khen cho các cá nhân của Cục Viễn thám quốc gia có thành tích xuất sắc trong năm 2017

“Trong những năm qua, Cục Viễn thám quốc gia đã cố gắng đưa ứng dụng viễn thám vào các lĩnh vực của Bộ ngoài lĩnh vực đo đạc bản đồ như trước, tuy nhiên trong năm tới, đề nghị Cục tiếp tục đưa ứng dụng này vào các công việc hàng ngày của Bộ như nhiệm vụ Cục đã đề ra: xây dựng kế hoạch giám sát nhanh các hiện tượng và sự cố bất thường, để làm sao hoạt động viễn thám không chỉ dừng lại ở mức độ vùng, miền mà còn trở thành hoạt động thường xuyên của ngành tài nguyên và môi trường” - Thứ trưởng chỉ đạo.
Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, thời gian gần đây, vệ tinh mới trên thế giới như vệ tinh giám sát khí nhà kính của Nhật Bản đi vào vận hành; Cục Viễn thám quốc gia cần tận dụng các mối quan hệ với các nước để cập nhật những công nghệ tiên tiến, điển hình như công nghệ của Nhật Bản vào Việt Nam.
Phát biểu tại Hội nghị, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ cũng như các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cục trưởng Nguyễn Quốc Khánh cho biết, sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và các đơn vị, hoàn thiện báo cáo một cách tổng thể, toàn diện, để triển khai các nhiệm vụ của viễn thám năm 2019 có hiệu quả và thành công./. 

Nguồn tin: https://baotainguyenmoitruong.vn

Bản tin liên quan