Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 14
20/12/2018
Ngày 20/12/2018, tại Thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 14 (VKEMM-14). Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Môi trường Hàn Quốc Cho Myung Rae chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan trực thuộc hai Bộ.

Việt Nam và Hàn Quốc: hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và bảo tồn đa dạng sinh học

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam - Hàn Quốc VKEMM-14, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với Ngài Bộ trưởng Cho Myung Rae nói riêng và Bộ Môi trường Hàn Quốc nói chung về sự đón tiếp nồng hậu và chu đáo dành cho Đoàn công tác của Việt Nam.

Vinh dự được dẫn đầu Đoàn đại biểu Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đến thăm và tham dự Hội nghị VKEMM-14; cùng với tiến trình thúc đẩy các hoạt động hợp tác song phương giữa hai nước trong những năm gần đây, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng: "Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Bản ghi nhớ hợp tác toàn diện được ký kết giữa hai Bộ vào tháng 4/2018 là tiền đề để Việt Nam và Hàn Quốc triển khai hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và bảo tồn đa dạng sinh học".

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà (giữa) dẫn đầu Đoàn công tác Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 14 (VKEMM-14)

Trong quá trình làm việc giữa hai Bên, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Môi trường Hàn Quốc trong việc hợp tác và hỗ trợ tích cực cho Việt Nam phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản lý môi trường, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn, thông qua các chương trình đào tạo, trao đổi chuyên gia và các dự án hỗ trợ nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ tài nguyên và môi trường.

"Trên cơ sở những hỗ trợ này, Việt Nam đã triển khai các hoạt động như: sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Khắc phục ô nhiễm và Cải thiện môi trường, các hoạt động phục hồi đất và nước ngầm bị ô nhiễm…, thể hiện sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu" - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá cao về tầm quan trọng của Hội nghị, nhằm điểm lại các kết quả hợp tác trong giai đoạn vừa qua; đồng thời là cơ hội để cùng trao đổi thống nhất các hoạt động hợp tác cụ thể trong năm 2019 trong khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác toàn diện năm 2018, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nêu lên bốn nội dung ưu tiên đó là: Thứ nhất, ưu tiên hỗ trợ Việt Nam trong việc sửa đổi, hoàn thiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các tài liệu quy phạm pháp luật về quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường của Việt Nam. Thứ hai, tăng cường hợp tác hơn nữa về đào tạo và nâng cao năng lực cán bộ hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Thứ ba, mở rộng thực hiện các dự án hợp tác chung trong các lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu, quản lý nước và nước thải, bảo tồn đa dạng sinh học. Thứ tư, thiết lập được một khung khổ hoạt động hợp tác song phương cơ bản về chia sẻ lợi ích đôi bên cùng có lợi trong lĩnh vực bảo tồn và sử dụng đa dạng sinh học giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Báo cáo tình hình kết quả hợp tác đạt được năm 2017-2018 giữa Bộ Môi trường Hàn Quốc và Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Môi trường Hàn Quốc đã báo cáo, đánh giá toàn diện về các hoạt động hợp tác đã thực hiện giữa hai Bên trong năm 2017-2018. Ông Phạm Phú Bình, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam cũng đã báo cáo, bình luận thêm về các hoạt động hợp tác nổi bật giữa hai Bộ liên quan đến tiếp nhận chuyên gia; đào tạo, nâng cao năng lực và trao đổi cán bộ; tiếp cận, nghiên cứu và sửa đổi hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường; hỗ trợ doanh nghiệp môi trường; hợp tác song phương trong lĩnh vực khí tượng thủy văn; chia sẻ kinh nghiệm về "mua sắm công xanh"; các đề xuất Kế hoạch hành động triển khai hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giữa hai Bộ trong năm 2019.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đầu mối phối hợp của hai Bộ đã cùng thảo luận, đề xuất và đưa ra các nội dung, giải pháp thực hiện Kê hoạch hoạt động hợp tác giữa hai Bên trong năm 2019.

Bộ trưởng Môi trường Hàn Quốc Cho Myung Rae phát biểu tại Hội nghị

Các hoạt động hợp tác nổi bật về môi trường Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2017-2018

Sau khi ký kết Bản ghi nhớ hợp tác toàn diện trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Hàn Quốc vào tháng 4 năm 2018, hai Bộ đã tích cực triển khai các hoạt động phối hợp, đạt nhiều kết quả tích cực.

Tiếp nhận chuyên gia tình nguyện Hàn Quốc; hợp tác về đào tạo, nâng cao năng lực và trao đổi cán bộ

Trong khuôn khổ Chương trình, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã đã tiếp nhận 03 chuyên gia Hàn Quốc hỗ trợ trong các lĩnh vực chính sách tài nguyên và môi trường, chính sách kinh tế môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên sang làm việc tại Việt Nam. Bên cạnh đó, hai Bên cũng đã đẩy mạnh các hoạt động hợp tác về đào tạo, nâng cao năng lực và trao đổi cán bộ; tích cực thực hiện các hoạt động tăng cường năng lực cán bộ, trao đổi học thuật giữa các trường Đại học,… Trong hai năm 2017-2018, đã có 19 cán bộ quản lý và chuyên môn của Việt Nam được cử tham gia các khóa đào tạo và tập huấn về môi trường, đa dạng sinh học do phía Hàn Quốc tổ chức. Riêng trong lĩnh vực bảo vệ đa dạng sinh học, trong khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng cục Môi trường Việt Nam và Viện Tài nguyên sinh vật quốc gia Hàn Quốc (NIBR) về nghiên cứu nguồn Gen, Tổng cục Môi trường cũng đã cử 06 cán bộ tham dự 03 khóa đào tạo “Nghiên cứu đa dạng sinh học-BRTP” được tổ chức tại Hàn Quốc trong năm 2017 và 2018. Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt nam đã triển khai các hoạt động trao đổi, phối hợp với trường Đại học Yonsei, Hàn Quốc nhằm nâng cao năng lực ngành Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững cho Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội,…

Tiếp cận, nghiên cứu và sửa đổi hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường

Trong lĩnh vực môi trường, Bộ Môi trường Hàn Quốc đã hỗ trợ cho Tổng cục Môi trường Việt Nam tiếp cận, nghiên cứu hệ thống tiêu chuẩn môi trường và các quy chuẩn kỹ thuật môi trường của Hàn Quốc (bản tiếng Hàn). Đây là những nội dung rất hữu ích cho việc nghiên cứu, sửa đổi hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường của Việt Nam từ nội dung, phương thức xây dựng và ban hành, cách thức áp dụng và giám sát, quy chuẩn quốc gia, quy chuẩn địa phương,...

Quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp môi trường

Về hỗ trợ, tư vấn, cung cấp thông tin liên quan cho doanh nghiệp, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã phối hợp với Viện Công nghệ và Công nghiệp môi trường Hàn Quốc (KEITI) chủ trì tổ chức Diễn đàn hợp tác môi trường Việt Nam-Hàn Quốc với sự tham gia của 100 đại biểu đến từ Việt Nam và 30 doanh nghiệp về môi trường, công nghệ xử lý môi trường, cung cấp trang thiết bị của Hàn Quốc vào ngày 16/04/2018 với sự tham gia của Bộ trưởng và các đơn vị chuyên môn của hai Bên.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, phía Việt Nam đã giới thiệu về chính sách quản lý nước thải cũng như tiềm năng của thị trường xử lý nước thải của Việt Nam cho các doanh nghiệp Hàn Quốc, phía Hàn Quốc cũng đã giới thiệu một số công nghệ xử lý môi trường cho các đối tác Việt Nam.

Hợp tác song phương trong lĩnh vực khí tượng thủy văn

Các hoạt động hợp tác song phương trong lĩnh vực khí tượng thủy văn bắt đầu từ năm 2009 với việc ký Bản ghi nhớ (MOU) hợp tác về Khoa học và Công nghệ Khí tượng giữa Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA).

Năm 2018, hai bên đã tiếp tục phối hợp xây dựng chương trinh hợp tác song phương giai đoạn 2018-2019, và đã đạt được những kết quả nhất định trong việc nâng cao năng lực cho các cán bộ, nghiên cứu viên của Tổng cục Khí tượng thủy văn và các hoạt động trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm giữa các Đài khí tượng trực thuộc.

Dự án “Hiện đại hóa hệ thống cảnh báo, dự báo thiên tai cho Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc”, sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc, đã được phê duyệt thực hiện trong thời gian từ năm 2016-2019. Hiện tại hai Bên đang trao đổi để hoàn thiện vận hành một số trạm khí tượng thủy văn trong hệ thống mạng lưới trạm được trang bị bởi Dự án nêu trên.

Tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tổng cục Khí tượng thủy văn Việt Nam, 2 Bên đã tiến hành họp song phương lần thứ 5. Hiện hai Bên đang phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác như xây dựng thực hiện dự án sử dụng ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc, hoạt động theo dõi khí tượng toàn cầu và hợp tác kỹ thuật trong việc áp dụng và vận hành ra-đa thời tiết.

Chia sẻ kinh nghiệm về "mua sắm công xanh"

Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã triển khai xây dựng và thực hiện hàng loạt các chính sách, pháp luật và quy định về bảo vệ môi trường trong đó có việc sản xuất và tiêu dùng bền vững. Được khởi xướng từ những năm 90, đến nay, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch về sản xuất và tiêu dùng bền vững như: Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng bền vững giai đoạn 2010-2020; Chiến lược Phát triển xanh giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020; Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2020 về Phát triển bền vững.

Năm 2017, Tổng cục Môi trường Việt Nam và Viện Công nghệ và Công nghiệp môi trường Hàn Quốc (KEITI) đã ký kết "Thỏa thuận hợp tác về mua sắm công xanh" có hiệu lực trong khoảng thời gian 2017-2019. Sau một năm thực hiện Thỏa thuận hợp tác, nhiều hoạt động đã được triển khai và đạt được các kết quả đáng ghi nhận như đã xây dựng được dự thảo các báo cáo khuyến nghị về sửa đổi khung pháp lý về "mua sắm công xanh"; dự thảo Hướng dẫn "mua sắm công xanh" cho Việt Nam; Dự thảo Lộ trình về "mua sắm công xanh",....

 

Hai Bộ trưởng thống nhất hợp tác trong nhiều lĩnh vực

Thống nhất các nội dung hợp tác ưu tiên giữa hai Bộ trong thời gian tới

Trên cơ sở các kết quả hợp tác trong giai đoạn vừa qua, tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường hai nước, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã đề xuất, cùng trao đổi thống nhất các hoạt động hợp tác cụ thể trong năm 2019 trong khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác toàn diện năm 2018.

Về các hoạt động ưu tiên trong thời gian tới, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Môi trường Hàn Quốc xem xét ưu tiên hỗ trợ phía Việt Nam trong các hoạt động như:

Thứ nhất, về hợp tác trong lĩnh vực môi trường, đề nghị tiếp tục hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam trong việc xây dựng, thực hiện và sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường. Bộ trưởng mong rằng, phía Hàn Quốc sẽ tiếp tục cử chuyên gia về chính sách tài nguyên và môi trường, chuyên gia về tiêu chuẩn môi trường (đặc biệt là nước thải và khí thải), chuyên gia về đánh giá tác động môi trường, chuyên gia về cấp phép môi trường hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc ban hành và thực thi tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường; rà soát, đề xuất sửa đổi các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường của Việt Nam.

Bộ trưởng đề nghị hai Bên tập trung triển khai ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ và công nghiệp môi trường giai đoạn 2019-2024 giữa Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Viện Nghiên cứu công nghệ và công nghiệp Hàn Quốc (KEITI), Bộ Môi trường Hàn Quốc.

Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với KEITI và các đơn vị hữu quan của Hàn Quốc, các bộ/ngành Việt Nam xây dựng khung chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững, chính sách sản xuất bền vững cũng như những chính sách và quy định bảo vệ môi trường cụ thể; có sự tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, ban hành kế hoạch hành động quốc gia về "mua sắm công xanh"...; phối hợp với KEITI thường xuyên tổ chức các hội thảo tuyên truyền phổ biến pháp luật về môi trường cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đang kinh doanh, sản xuất tại Việt Nam.

Thứ hai, về hỗ trợ công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị hai Bên tiếp tục tham gia Chương trình phái cử chuyên gia tình nguyện cao cấp của Hàn Quốc sang làm việc tại Việt Nam hỗ trợ cho các lĩnh vực trong ngành tài nguyên và môi trường; hỗ trợ đào tạo, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công nghệ môi trường, quản lý tài nguyên nước; tiếp tục triển khai hợp tác với trường Đại học Yonsei xây dựng các chương trình nhằm tăng cường năng lực cho ngành Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững.

Thứ ba, về hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ sẽ tập trung xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu chung phục vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; hợp tác đào tạo nhân lực khoa học công nghệ ngành tài nguyên và môi trường; tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm về sở hữu trí tuệ, xây dựng tiêu chuẩn - quy chuẩn, phát triển tiềm lực khoa học công nghệ thông qua tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, sinh hoạt chuyên đề, giao lưu giữa các nhóm chuyên gia; xây dựng và hỗ trợ thực hiện các dự án chuyển giao công nghệ ngành tài nguyên và môi trường.

Thứ tư, về hợp tác khí tượng thủy văn và quản lý tài nguyên nước, trên cơ sở kết quả hợp tác hiệu quả giữa Tổng cục Khí tượng thủy văn Việt Nam và Tổng cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA), Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đề xuất tiếp tục duy trì hợp tác về khoa học công nghệ, hỗ trợ tăng cường năng lực và truyền thông ngành khí tượng thủy văn; mở rộng hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giám sát biến đổi khí hậu, cảnh báo thiên tai.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đề nghị phía Hàn Quốc hỗ trợ, tăng cường hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật nhằm rà soát, sửa đổi Luật Tài nguyên nước 2012; tăng cường các hoạt động trao đổi giữa hai Bên nhằm chuyển giao, công nghệ, kỹ thuật và trao đổi về kinh nghiệm quản lý của Hàn Quốc cho Việt Nam hướng tới quản lý tài nguyên nước bền vững, phục hồi và duy trì hệ sinh thái thủy sinh; quy hoạch biển và hải đảo.

Toàn cảnh Hội nghị

Đáp lại các đề nghị của phía Việt Nam, Bộ trưởng Môi trường Hàn Quốc Cho Myung Rae cho biết Hàn Quốc sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đào tạo nâng cao năng lực bảo vệ môi trường cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu, giúp Việt Nam xây dựng luật, các quy định về môi trường.

Ông Cho Myung Rae nhất trí với quan điểm của Bộ trưởng Trần Hồng Hà là làm sao để chất thải, rác thải và nước thải trở thành tài nguyên, có thể tái sử dụng. Bộ trưởng Môi trường Hàn Quốc cho hay hiện Hàn Quốc đang thực hiện Luật tuần hoàn tài nguyên và hoàn toàn có thể giúp Việt Nam thực hiện được điều này.

Tại hội nghị, phía Hàn Quốc cho biết nước này có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý nước thải, chất thải từ các khu công nghiệp và cũng sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam giải quyết vấn đề quan trọng này.

Bộ trưởng Môi trường Hàn Quốc cũng cam kết giúp Việt Nam xây dựng quy hoạch quản lý tài nguyên nước và bảo vệ sự đa dạng sinh học. Bên cạnh đó, ông còn cho biết hiện có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm và muốn đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái sinh.

Bộ Môi trường Hàn Quốc nhất trí sẽ nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới để hợp tác song phương trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường là một trong những lĩnh vực đi đầu trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Cuối Hội nghị, hai Bên đã thống nhất các nội dung và Kế hoạch hợp tác trong năm 2019, trong đó sẽ tiếp tục hỗ trợ trao đổi chuyên gia; hợp tác đào tạo - tăng cường năng lực cán bộ ngành môi trường; và một số hoạt động xúc tiến hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước về công nghệ, công nghiệp môi trường.

"Thay mặt Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, tôi đánh giá cao các kết quả đạt được của Hội nghị lần này và mong muốn cùng với Ngài Bộ trưởng và các cơ quan của hai nước tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa hai Bộ, góp phần thực hiện có hiệu quả Biên bản ghi nhớ đã ký giữa hai Bộ và Kế hoạch hành động chi tiết năm 2019; cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác thành Chương trình, dự án hợp tác cụ thể về tăng cường năng lực quản lý tài nguyên và môi trường; xây dựng chính sách, các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; quản lý nước, nước thải, thúc đẩy công nghệ môi trường... phù hợp với ưu tiên của hai Bên; trên nguyên tắc hiệu quả, thiết thực, và đôi bên cùng có lợi" - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói./.

Nguồn tin: http://www.monre.gov.vn

Bản tin liên quan