Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Bộ TN&MT
16/01/2019
Ngày 16/01, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng đã có buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thông báo dự thảo kết luận của Đoàn về kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn công tác số 2 và đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng chủ trì hội nghị.

Tham dự đoàn công tác có các đồng chí đại diện Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp.

Về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường có các đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa; Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân; Thứ trưởng Lê Công Thành và lãnh đạo chủ chốt các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn công tác số 2 phát biểu

Theo dự thảo kết luận, trong giai đoạn 2013 - 2018, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành nhiều văn bảo lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành tài nguyên môi trường. Các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố đã thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố ban hành các văn bản quản lý tài nguyên và môi trường, các văn bản liên quan đến việc thu hồi tài sản, nhất là việc thu hồi đất đai liên quan đến sai phạm thuộc lĩnh vực ngành quản lý; tiếp nhận và cử giám định viên thực hiện giám định theo yêu cầu,…

Báo cáo cũng đưa ra đánh giá các nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác thu hồi tài sản; đồng thời kiến nghị và đề xuất với Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng và các cơ quan trung ương một số vấn đề về hoàn thiện quy định pháp luật về đăng ký tài sản, kê biên, phong tỏa tài sản, thi hành án dân sự, về dữ liệu dùng chung, thẩm quyền các cơ quan tố tụng; kiến nghị đối với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu hồi tài sản; kiến nghị giải quyết về một số vụ việc, vụ án cụ thể.

Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Tô Lâm, Trưởng đoàn công tác đánh giá cao Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bám sát các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, điều hành có nhiều sáng tạo, phù hợp với tình hình luôn biến động; luôn kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, xử lý các vụ việc, vụ án hình sự liên quan đến đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bước đầu có sự chú trọng trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

Trong thời gian tới, Ban cán sự Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung vào các công việc như rà soát sửa đổi, bổ sung hệ thống luật pháp, đặc biệt là Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường phù hợp với tình hình thực tiễn; phối hợp chặt chẽ để thống nhất áp dụng pháp luật giữa các cơ quan tố tụng với ngành tài nguyên môi trường trong việc xử lý các vi phạm liên quan tới lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra chuyên ngành; tập trung vào xử lý hành chính phạm tội về đất đai, môi trường; tăng cường công tác quản lý đất đai các cấp; đề xuất, nghiên cứu hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Đoàn công tác cũng sẽ tiếp thu các ý kiến của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ đó đề xuất những giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đáp ứng yêu cầu phòng, chống tham nhũng nói chung và về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói riêng.

Toàn cảnh buổi làm việc

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Trần Hồng Hà, Bí thư Ban cán sự Đảng cảm ơn sự chỉ đạo, đánh giá, nhận xét của đồng chí Tô Lâm cũng như những kết quả của Đoàn công tác số 2 Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng. Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoan nghênh và nghiêm túc tiếp thu các đánh giá, kiến nghị của Đoàn công tác, coi đây là một trong những cơ sở chỉ đạo để Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy các kết quả, khắc phục những hạn chế, tồn tại, tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trong thời gian tới.

Nguồn tin: http://www.monre.gov.vn

Bản tin liên quan