Đảng ủy Cục Viễn thám quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ giải pháp công tác năm 2019
21/01/2019
Sáng ngày 18/01/2019, tại Cục Viễn thám quốc gia, Đảng ủy Cục Viễn thám quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ giải pháp công tác năm 2019. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Tuần Ngọc, Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Cục, các đồng chí trong BCH Đảng bộ; các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo chủ chốt các phòng ban, đơn vị và toàn thể đảng viên của 11 chi bộ trực thuộc; tham dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Nguyễn Thị Hà, đại diện Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường

     

Đoàn chủ tịch chủ trì thảo luận

     Tại Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Cục, đồng chí Phạm Thị Hà Giang, Phó Bí thư Đảng ủy đã trình bày “Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019”. Năm 2018, Đảng ủy đã phối hợp với Lãnh đạo Cục lãnh đạo, chỉ đạo Cục thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Bộ giao, kết quả đạt được trong các lĩnh vực, nhiệm vụ như sau: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, công bố cơ sở dữ liệu; Tổng hợp nhu cầu sử dụng dữ liệu viễn thám và tình hình thu nhận dữ liệu viễn thám; Xây dựng báo cáo giám sát thường xuyên và giám sát nhanh; Phát triển và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám trên phạm vi toàn quốc; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng viễn thám, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực viễn thám cho các địa phương…

     Cùng với lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy đã chỉ đạo, lãnh đạo bám sát  các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của tổ chức đảng cấp trên. Đảng ủy đã quan tâm công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và đã đạt được nhiều kết quả tốt. Tất cả các nghị quyết của tổ chức đảng cấp trên đều được triển khai kịp thời đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Việc xây dựng chương trình hành động tập thể, kế hoạch hành động của các cá nhân đứng đầu, quán triệt các nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc, thực chất. Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Các đảng viên Đảng bộ Cục Viễn thám quốc gia trong giờ thảo luận

     Trong năm 2018, Đảng ủy Cục đã nghiên cứu sắp xếp lại tổ chức, bộ máy đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý. Xác định, đây là một trong những nhiệm vụ cấp thiết, trọng tâm, chủ yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2019. Năm 2019, Đảng bộ Cục phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu sau:

+ 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, các văn bản của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ 100% cán bộ, đảng viên cam kết tiếp tục thực hiện, chấp hành tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

+ 100% đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Kết nạp từ 06 - 08 đảng viên mới và chuyển Đảng chính thức cho các đảng viên mới đúng quy định, thời gian.

+ Lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, cơ quan, đơn vị thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao.

+ Đảng bộCục đạt tiêu chuẩn “tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh”, trong đó có từ 5 - 6 chi bộ đạt tiêu chuẩn này và có ít nhất 01 chi bộ đạt tiêu chuẩn “tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”.

+ 100% công chức, viên chức, người lao động trong Cục, các đơn vị đạt danh hiệu “lao động tiên tiến” trở lên; các tổ chức đạt “vững mạnh, xuất sắc”; có nhiều cá nhân được khen thưởng thành tích.

+ Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt đúng kế hoạch, đúng yêu cầu.        

     Hội nghị đã nghe một số đảng viên của các chi bộ tham gia ý kiến thảo luận, đánh giá kết quả các mặt công tác xây dựng Đảng đạt được năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hà ghi nhận tinh thần nghiêm túc của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục thể hiện trong Báo cáo tổng kết trình bày tại hội nghị. Đồng chí cũng lưu ý Đảng bộ Cục trong việc xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, đồng chí đã chỉ đạo một số phương hướng nhiệm vụ công tác Đảng năm 2019.

     Thay mặt Đảng uỷ, đồng chí Trần Tuấn Ngọc - Bí thư Đảng ủy đã cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Hà; đồng thời cam kết Ban Chấp hành Đảng bộ Cục và Lãnh đạo Cục sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, chỉ đạo thực hiện thành công các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan