Tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2019 của lĩnh vực khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và viễn thám
22/02/2019
Sáng ngày 21/2, tại trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp về kế hoạch triển khai các nhiệm vụ năm 2019 của Tổng cục Khí tượng thủy văn (KTTV), Cục Biến đổi khí hậu, Cục Viễn thám quốc gia, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTV&BĐKH). Tham dự có đại diện lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Pháp chế, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Bộ.

Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo kế hoạch triển khai các nhiệm vụ năm 2019 của Tổng cục KTTV, ông Trần Hồng Thái, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục KTTV cho biết, năm 2019, Tổng cục tiếp tục tập trung xây dựng thể chế và triển khai thi hành pháp luật về KTTV. Trong đó, tập trung xây dựng, trình Bộ Chính trị xem xét, ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác KTTV đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai, phát triển bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước; 03 văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 02 Thông tư trình Bộ Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về KTTV; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình, quy định kỹ thuật về công tác KTTV ở cả Trung ương và địa phương.

Bên cạnh việc tập trung xây dựng thể chế và triển khai thi hành pháp luật về KTTV, Tổng cục cũng tích cực triển khai các nhiệm vụ về công tác dự báo, cảnh báo và phòng, chống thiên tai KTTV theo hướng đổi mới công tác dự báo theo hướng hiện đại, tiếp cận theo tổ chức Khí tượng thế giới là dự báo tác động của KTTV đến các ngành nghề như nông nghiệp, ngư nghiệp, giao thông vận tải, y tế, du lịch… để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội; công tác quản lý mạng lưới trạm và điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn trọng tâm là tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2020 “Tập trung hiện đại hóa, tự động hóa trong đo đạc quan trắc phục vụ dự báo”, thực hiện xã hội hóa trong phát triển mạng lưới quan trắc KTTV và tăng nguồn số liệu đo mưa, gió tự động phục vụ dự báo phòng chống thiên tai; đảm bảo duy trì công tác thông tin, dữ liệu KTTV.

Theo ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, năm 2019, Cục Biến đổi khí hậu tập trung triển khai thực hiện và bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng đối với các nhiệm vụ công tác của Cục theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Cụ thể, Cục tập trung tuyên truyền việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quản lý hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu huy động trí tuệ, nguồn lực quốc tế, nguồn lực trong nước để triển khai có hiệu quả Chiến lược, Kế hoạch, Chương trình hành động; triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020, Thực hiện các cam kết của Việt Nam tại Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, Hành động của Việt Nam nhằm bảo vệ tầng ô dôn và giảm phát thải khí nhà kính; Thông tin về kết quả cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu; diễn biến tác động của biến đổi khí hậu đến các vùng biển ven bờ, vùng bờ biển và các giải pháp ứng phó và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Đối với kế hoạch triển khai các nhiệm vụ năm 2019 của Viện Khoa học KTTV&BĐKH, ông Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng cho biết, trong năm 2019, Viện sẽ tập trung thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ về KTTV&BĐKH; các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019; các dự án; công tác nghiệp vụ; công tác đào tạo; hợp tác quốc tế; công tác tổ chức cán bộ; …

Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của Cục Viễn thám quốc gia, ông Nguyễn Quốc Khánh, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia cho biết, bám sát các nhu cầu thực tế của 08 lĩnh vực của Bộ, Cục đang xây dựng và tập trung thực hiện các dự án, nhiệm vụ có sử dụng công nghệ viễn thám. Bên cạnh đó, Cục cũng sẽ tham gia khuyến khích mở rộng các ứng dụng viễn thám, khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia hiện đang quản lý phục vụ tốt các nhu cầu của các Bộ, Ngành, địa phương trong cả nước; tập trung kiểm tra công tác tổng hợp nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám của địa phương cũng như kiểm tra công tác quản lý, lưu trữ, bổ sung, cập nhật, công bố dữ liệu viễn thám và xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám của địa phương tại Sở Tài nguyên và Môi trường 04 tỉnh là Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh và Ninh Bình. Đặc biệt, bám sát kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định ban hành, trong năm 2019 Cục sẽ tập trung thực hiện tốt Đề án giám sát tài nguyên và môi trường bằng công nghệ viễn thám.  

Toàn cảnh cuộc họp

Sau khi nghe 04 đơn vị trình bày báo cáo kế hoạch triển khai các nhiệm vụ năm 2019 cũng như là các ý kiến góp ý của các Vụ chức năng cho các nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị, phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đề nghị các đơn vị cần chủ động, tập trung xây dựng kế hoạch khoa học, bài bản ngay từ đầu năm đối với từng nhiệm vụ cụ thể phù hợp với từng đơn vị của mình; bám sát tiến độ công việc hàng tuần, hàng tháng. Để làm được điều đó, Thủ trưởng các đơn vị phải thường xuyên trao đổi, thống nhất cách làm giữa các đơn vị của mình cho hiệu quả.

Đánh giá cao báo cáo về kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Tổng cục KTTV với các công việc được lên kế hoạch cụ thể, bài bản theo kế hoạch hàng tháng, đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể tới các đơn vị để thực hiện, trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Tổng cục KTTV cần bám sát chương trình, kế hoạch đó để thực hiện cho tốt.

Đối với Viện Khoa học KTTV&BĐKH, Thứ trưởng yêu cầu các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Viện phải được quản lý chặt chẽ, được đánh giá thường xuyên, cần thiết phải đưa ra Hội đồng khoa học để nghiên cứu kỹ xem đề tài nào cần làm ngay, làm trước; phải làm tỉ mỉ để từ đó có định hướng rõ ràng cho các đơn vị khác.

Đối với Cục Biến đổi khí hậu, Thứ trưởng Lê Công Thành yêu cầu Cục phải rà soát, trao đổi lại, nên sắp xếp các nhiệm vụ, dự án theo nhóm những vấn đề lớn và phải có lộ trình để đạt được kết quả đã đề ra.

Đối với Cục Viễn thám quốc gia, bên cạnh việc tích cực triển khai các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ, Thứ trưởng đề nghị Cục cần quyết liệt trong việc triển khai dự án Thiết lập trạm Dò tìm, tiếp nhận dữ liệu và Trung tâm xử lý dữ liệu ảnh vệ tinh (trạm ASEAN - Ấn Độ); nhiệm vụ thu nhận ảnh viễn thám năm 2019 phủ trùm toàn quốc; …

Nguồn tin: http://www.monre.gov.vn

Bản tin liên quan