Góp ý dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 lĩnh vực viễn thám
28/02/2019
Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục viễn thám quốc gia được giao chủ trì xây dựng 04 dự thảo Thông tư: 1. Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000; 2. Thông tư Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia; 3. Thông tư Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đo khống chế ảnh viễn thám; 4. Thông tư Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám.

Cục viễn thám quốc gia đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành xây dựng nội dung các dự thảo Thông tư trên theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Để hoàn thiện 04 dự thảo Thông tư trên đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu, góp ý kiến cho 04 dự thảo Thông tư  và gửi về Cục Viễn thám quốc gia trước ngày ... tháng … năm 2019 theo địa chỉ: Cục Viễn thám quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 83 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Chi tiết xin liên hệ: ông Trần Tuấn Đạt, Trưởng phòng Quản lý hoạt động viễn thám, Cục Viễn thám quốc gia, điện thoại: 0983156866, email: pqlhdvt@monre.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.


Tải file tại đây
Nguồn tin: Cục Viễn thám QG

Bản tin liên quan