Xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
29/03/2019
Chiều ngày 28/3, tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Tham dự cuộc họp có các thành viên của Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định là đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, tại nhiệm vụ số 111, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường với trách nhiệm là cơ quan chủ trì soạn thảo đã tích cực triển khai xây dựng dự thảo Nghị định. Đến nay, Bộ đã hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định đảm bảo tiến độ và chất lượng trình Chính phủ ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp này nhằm lấy ý kiến góp ý của các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập cho Nghị định.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa mong rằng tại cuộc họp sẽ có nhiều ý kiến đóng góp bổ ích để Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Nghị định, gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành trước khi trình Chính phủ ban hành.

Ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam phát biểu tại cuộc họp

Nội dung dự thảo Nghị định do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam xây dựng dự kiến gồm 04 chương, 20 điều, cụ thể:

Chương I: Những quy định chung. Trong chương này quy định các vấn đề về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và việc áp dụng mức phạt tiền trong xử phạt hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Chương II. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, hình thức xử phạt, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả. Chương này quy định về: Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, hình thức xử phạt, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả.

Chương III. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Trên cơ sở thực tiễn trong hoạt động kiểm tra, thanh tra theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền của người có thẩm quyền thời gian qua; trên cơ sở đánh giá việc thực hiện Nghị định số 173/2013/NĐ-CP, dự thảo đã xây dựng quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ đảm bảo cụ thể rõ ràng và khả thi trong việc thực hiện.

Chương IV. Điều khoản thi hành. Nội dung chương này gồm 3 điều quy định về hiệu lực thi hành, điều khoản chuyển tiếp và tổ chức thực hiện và trách nhiệm thi hành cụ thể.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đánh giá cao nội dung dự thảo Nghị định được Ban soạn thảo, Tổ biên tập chuẩn bị rất tích cực, nội dung kĩ lưỡng; đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể về phạm vi điều chỉnh và các nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Dự thảo Nghị định phù hợp với yêu cầu thực tiễn đang đặt ra nhằm đảm bảo tính khoa học, hiệu quả khi triển khai trong thực tiễn.

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cảm ơn các ý kiến góp ý rất tâm huyết và thiết thực của các đại biểu tham dự cuộc họp, đồng thời đề nghị các thành viên trong Ban soạn thảo, Tổ biên tập nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, chủ động trao đổi để thống nhất các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định trình Chính phủ đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Đối với các nội dung được quy định trong Dự thảo Nghị định, Thứ trưởng đề nghị Ban soạn thảo, Tổ biên tập cần rà soát lại hành vi vi phạm xử phạt, tránh chồng chéo, mâu thuẫn với các hành vi vi phạm xử phạt đã được quy định ở các Luật và lĩnh vực khác; nghiên cứu, xem xét lại các mức độ xử phạt, thẩm quyền xử phạt để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Nguồn tin: http://monre.gov.vn

Bản tin liên quan