Cục Viễn thám quốc gia làm việc với Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14/12/2016
​Ngày 09/12/2016, Quyền Cục trưởng Nguyễn Quốc Khánh cùng các cán bộ của Cục Viễn thám quốc gia đã có buổi làm việc với Tổng cục Lâm nghiệp, nội dung chính của buổi làm việc để bàn về cung cấp dữ liệu và chia sẻ dữ liệu ảnh vệ tinh, bản đồ phục vụ Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc. Tham dự cuộc họp với Tổng cục Lâm nghiệp có Quyền Cục trưởng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Chu Hải Tùng, đại diện các phòng chức năng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục.

Ông Nguyễn Bình Minh, Chánh văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp cho biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký quyết định số 1439/QĐ-BNN-TCLN ngày 25 tháng 4 năm 2016 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp (Hệ thống FORMIS). Hiện nay Dự án FORMIS đã được đưa vào triển khai thực hiện và đã thành lập được cơ sở dữ liệu kiểm kê rừng của 20 tỉnh trên cả nước.


     Ông Trương Lê Hiếu, điều phối viên Dự án FORMIS II đã giới thiệu tổng quan về hệ thống FORMIS và đưa ra một số nội dung để trao đổi: Hệ thống FORMIS muốn hợp tác cùng Cục Viễn thám quốc gia để cung cấp dữ liệu phục vụ cập nhật bản đồ kiểm kê rừng và muốn chia sẻ thông dữ liệu ảnh vệ tinh.
 
 

     Trao đổi về các nội dung có liên quan, ông Nguyễn Quốc Khánh, Quyền Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia chỉ ra các khả năng có thể hợp tác của Cục Viễn thám quốc gia với Tổng cục Lâm nghiệp trong việc cung cấp dữ liệu viễn thám, một số yêu cầu về cơ sở dữ liệu có liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của các đơn vị khác trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp có văn bản và làm việc trực tiếp với các đơn vị có liên quan.

     Ông Nguyễn Quốc Khánh cũng nhấn mạnh Cục Viễn thám quốc gia rất trân trọng sự hợp tác chặt chẽ và mối quan hệ sâu sắc với Tổng cục Lâm nghiệp trong việc khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia phục vụ công tác điều tra, đánh giá, kiểm kê rừng các thời kỳ và hy vọng trong thời gian tới, Cục Viễn thám quốc gia và Tổng cục Lâm nghiệp tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực viễn thám./.
Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan