Cử cơ quan đầu mối quản lý hoạt động viễn thám và xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược viễn thám
02/04/2019
Công văn 1413/BTNMT-VTQG về việc cử cơ quan đầu mối quản lý hoạt động viễn thám và xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược viễn thám

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám, Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Ngày 27/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 1413/BTNMT-VTQG kính đề nghị Quý cơ quan xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược viễn thám của các bộ, ngành, địa phương phù hợp với Chiến lược đã được phê duyệt theo Quyết định số 149/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời cử cơ quan, cán bộ đầu mối thực hiện công tác quản lý nhà nước về viễn thám.

Kế hoạch thực hiện Chiến lược viễn thám và thông tin của cơ quan, cán bộ đầu mối (theo mẫu kèm theo) thực hiện công tác quản lý nhà nước về viễn thám xin được gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Viễn thám quốc gia, theo địa chỉ: Cục Viễn thám quốc gia, số 83 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) trước ngày 30 tháng 04 năm 2019.

Chi tiết xin liên hệ: ông Trần Tuấn Đạt, Trưởng phòng Quản lý hoạt động viễn thám, Cục Viễn thám quốc gia, điện thoại: 0983156866, email: pqlhdvt@monre.gov.vn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn và mong sớm nhận được thông tin từ Quý cơ quan

Nguồn tin: http://monre.gov.vn

Bản tin liên quan