Hội nghị tập huấn Luật Đo đạc và bản đồ và văn bản liên quan tại Bình Định
21/05/2019
Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2019, ngày 20/5, tại TP. Quy Nhơn, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị Triển khai Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản có liên quan. Ông Lê Văn Tùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định chủ trì Hội nghị.

Đến tham dự Hội nghị, có hơn 200 đại biểu đại diện cho các tổ chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, đại diện các Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, cán bộ địa chính các xã, phường, thị trấn và một số tổ chức, doanh nghiệp hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ông Lê Văn Tùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Văn Tùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định đã nêu ý nghĩa quan trọng của Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy định chi tiết Luật đối với công tác quản lý nhà nước và triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh. Hội nghị là cơ hội để các đại biểu hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa của hệ thống pháp luật đo đạc và bản đồ đối với các nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ban ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Văn Tùng nhấn mạnh sự quan tâm, phối hợp của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tn địa lý Việt Nam với Sở Tài nguyên và Môi trường trong các nhiệm vụ liên quan, đồng thời mong muốn trong thời gian tới có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa để việc thực thi Luật Đo đạc và bản đồ ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Tại Hội nghị, ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã giới thiệu nội dung chính của Luật Đo đạc và bản đồ, các nội dung liên quan đến việc quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bình Định, một số nhiệm vụ trọng tâm và ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động đo đạc và bản đồ sẽ triển khai trong thời gian tới. Bên cạnh đó, ông Phan Đức Hiếu cũng nhấn mạnh tới công tác xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000 phục vụ công tác quy hoạch trên địa tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/ 5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch.

Ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ tại Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Thảo, Báo cáo viên của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã giới thiệu những nội dung trọng tâm của Nghị định số 27/2010/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám; Thông tư số 17/2018/TT-BTNMT ngày 31/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ; Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Toàn cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến các quy định cụ thể của Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy định chi tiết Luật nhằm làm rõ hơn những vấn đề liên quan khi áp dụng vào thực tiễn.

Ông Hà Văn Đức, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trao đổi tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hà Văn Đức, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai nêu một số khó khăn của tỉnh trong việc giám sát, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm đo đạc và bản đồ trong điều kiện trên địa bàn tỉnh Bình Định không có nhiều tổ chức có đủ năng lực về công tác này. Nhân lực có trình độ đại học về đo đạc và bản đồ trong cơ quan quản lý nhà nước của Sở cũng là vấn đề khó khăn khi triển khai Luật Đo đạc và bản đồ, cần sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan có liên quan.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự Hội nghị đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tiếp tục hướng dẫn, giải đáp các vấn đề liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật, triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bình Định thông qua trao đổi trực tiếp hoặc điện thoại, thư điện tử./.

Nguồn tin: http://monre.gov.vn

Bản tin liên quan