Chuẩn bị tổ chức Hội nghị giao ban vùng phía Nam năm 2019
09/07/2019
Chiều ngày 08/7, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Hội nghị giao ban công tác quản lý tài nguyên và môi trường các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2019 sẽ được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh vào ngày 12/7 sắp tới.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị giao ban công tác quản lý tài nguyên và môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam nhằm đánh giá kết quả đạt được; thảo luận, bàn các giải pháp tháo gỡ các vấn đề vướng mắc, khó khăn trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đang điểm nghẽn, rào cản đối với phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, của vùng; xác định những vấn đề lớn trong hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, môi trường và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung ưu tiên của ngành trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và các năm tiếp theo.

Về nội dung, Hội nghị sẽ nghe báo cáo chính về hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; 02 nội dung báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường; và tình hình thực hiện Quy định về phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Đồng thời,  tại Hội nghị, Bộ cũng sẽ giới thiệu và hướng dẫn về một số chủ trương, văn bản mới ban hành về tài nguyên và môi trường; báo cáo những định hướng lớn trong sửa đổi Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường; tình hình thực hiện Hệ thống tương tác, kết nối liên thông giữa Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường;...

Về công tác chuẩn bị, Bộ đã chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh chuẩn bị các cơ sở vật chất, trang thiết bị, hậu cần đảm bảo phục vụ tốt nhất cho Hội nghị giao ban vùng phía Nam 2019.

Toàn cảnh cuộc họp

Chỉ đạo công tác chuẩn bị Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý  Kiên đề nghị Vụ Kế hoạch - Tài chính tiếp tục hoàn thiện nội dung báo cáo trên tinh thần tập trung đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước từ Hội nghị giao ban vùng năm 2018 đến nay. Bên cạnh báo cáo chung, các đơn vị cũng cần khẩn trương hoàn thiện các báo cáo chuyên đề theo từng lĩnh vực, tập trung vào những vấn đề quan trọng, tháo gỡ vướng mắc cho địa phương. Thứ trưởng nhấn mạnh, “Phần lớn thời gian Hội nghị sẽ dành để Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trao đổi, giải đáp các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình triển khai nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trường.

Thứ trưởng cũng đề nghị cần đánh giá tình hình thực hiện Hệ thống tương tác giữa Bộ với các địa phương, nhằm đẩy mạnh công tác kết nối, liên thông, xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ quản lý, chỉ đạo điều hành của ngành tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương.

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng lưu ý, bên cạnh việc chuẩn bị tốt nội dung, cần đảm bảo cơ sở vật chất, công tác hậu cần để tổ chức chu đáo Hội nghị giao ban vùng khu vực phía Nam và sắp tới là Hội nghị khu vực phía Bắc.

Nguồn tin: http://www.monre.gov.vn

Bản tin liên quan