Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia
09/07/2019
Nhấn mạnh về vai trò của phát triển công nghệ viễn thám phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội nói chung và ngành tài nguyên và môi trường nói riêng, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 sáng 9/7, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị Cục Viễn thám quốc gia tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong Bộ để triển khai Chiến lược; trước mắt tập trung xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện Chiến lược.

Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Khánh, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia cho biết, thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01/02/2019 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 (sau đây gọi là Chiến lược); Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi các các Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược; cử cơ quan đầu mối thực hiện công tác quản lý nhà nước về viễn thám. Bộ cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược. 

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc đã trao đổi, thông tin thêm về việc triển khai thực hiện Chiến lược; hướng dẫn, triển khai thực hiện tại các Bộ, ngành, địa phương; tham mưu, đề xuất các nội dung, nhiệm vụ theo từng lĩnh vực cụ thể thực hiện giám sát tài nguyên và môi trường bằng công nghệ viễn thám.

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành đánh giá cao nỗ lực của Cục Viễn thám quốc gia trong quá trình xây dựng Chiến lược. Để đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược trong thời gian tới, Thứ trưởng chỉ đạo Cục Viễn thám quốc gia cần phải chủ động và tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan; đặc biệt mời các đơn vị chức năng liên quan tham gia trực tiếp vào việc xây dựng và triển khai "Đề án thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040" (sau đây gọi tắt là Đề án). Các nội dung được đưa ra trong Đề án phải bảo đảm thiết thực, đáp ứng đòi hỏi thực tiễn của sự phát triển kinh tế-xã hội - môi trường và công nghệ viễn thám.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị Cục Viễn thám quốc gia phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét, bố trí nguồn lực trong việc thực hiện nhiệm vụ "Mua dữ liệu ảnh viễn thám có độ phân giải cao được cập nhật hàng năm, dữ liệu ảnh viễn thám có độ phân giải siêu cao được cập nhật 5 năm một lần phủ trùm lãnh thổ Việt Nam và hàng năm cho khu vực đô thị"; đẩy mạnh tuyên truyền thông tin về công nghệ viễn thám và nghiên cứu hình thành cơ sở dữ liệu chung trong hoạt động viễn thám; xây dựng đề án Tăng cường năng lực quản lý viễn thám; xây dựng chương trình “Hợp tác quốc tế trong việc xây dựng và khai thác hạ tầng thu nhận, xử lý dữ liệu viễn thám, chia sẻ dữ liệu viễn thám với các nước trong khu vực và trên thế giới”; …

Nguồn tin: http://www.monre.gov.vn

Bản tin liên quan