Đảng bộ Cục Viễn thám quốc gia sẽ xây dựng Cục trở thành đơn vị công nghệ cao về viễn thám và địa tin học
26/06/2020
(TN&MT) - Tại Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào sáng 26/6 tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Viễn thám quốc gia đã khẳng định Đảng bộ Cục sẽ xây dựng Cục thực sự là một cơ quan quản lý nhà nước chuyên sâu và cơ bản trở thành một đơn vị công nghệ cao trong lĩnh vực viễn thám và địa tin học.

https://btnmt.onecmscdn.com/2020/06/26/a5%281%29.jpg

Đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Đại hội

Đại hội có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Khánh Vịnh - Ủy viên Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Thị Hà – cán bộ Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Trần Văn Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, phụ trách Đảng ủy Cục Viễn thám quốc gia.

https://btnmt.onecmscdn.com/2020/06/26/a4.jpg

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tham dự Đại hội còn có đại diện Đảng ủy các đơn vị: Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Cục Biến đổi khí hậu cùng 91 Đảng viên thuộc Cục Viễn thám quốc gia.

https://btnmt.onecmscdn.com/2020/06/26/img_3515.jpg

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh – Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Cục Viễn thám quốc gia, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia phát biểu tại Đại hội

Đảng bộ Cục Viễn thám quốc gia là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh – Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Cục Viễn thám quốc gia, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia cho biết: Ban Chấp hành Đảng bộ Cục gồm 7 đồng chí. Đảng bộ hiện có 11 chi bộ trực thuộc. Tổng số đảng viên trong Đảng bộ là 91 đảng viên (87 đảng viên chính thức, 4 đảng viên dự bị), trong đó có 41 đảng viên nam và 50 đảng viên nữ.

5 năm với những chuyển biến quan trọng trong phát triển lĩnh vực viễn thám

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Phạm Thị Hà Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Cục Viễn thám quốc gia cho biết: 5 năm qua, trong tình hình có nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục Viễn thám quốc gia luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ III và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện.

Với sự lãnh đạo bao quát, có trọng điểm, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Viễn thám quốc gia đã đề ra những chủ trương đúng đắn, những biện pháp lãnh đạo thích hợp, lãnh đạo đơn vị đạt được những thành tựu quan trọng trong quá trình phát triển.

https://btnmt.onecmscdn.com/2020/06/26/a1.jpg

Đồng chí Trần Tuấn Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia báo cáo tại Đại hội

Cụ thể, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Đã ban hành được nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng giúp quản lý nhà nước về lĩnh vực viễn thám dần đi vào nề nếp. Việc ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh phát triển trên cả chiều sâu và chiều rộng.

Công tác xây dựng Đảng đã đi vào nề nếp. Nhìn chung đảng viên trong Đảng bộ có tư tưởng chính trị vững vàng, không có biểu hiện “tự diễn biển”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng biên trong Đảng bộ tích cực học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Công tác phát triển đảng vượt mục tiêu đề ra so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục viễn thám quốc gia lần thứ III. Các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Cục hoạt động đúng tôn chỉ mục đích và đóng góp tích cực trong công tác xây dựng và phát triển Đảng.

https://btnmt.onecmscdn.com/2020/06/26/img_3475.jpg

Đồng chí Phạm Thị Hà Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Cục Viễn thám quốc gia báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 – 2020

Theo đồng chí Phạm Thị Hà Giang, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội Đảng bộ Cục Viễn thám quốc gia lần thứ IV thể hiện quyết tâm chính trị to lớn khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho giai đoạn 2020-2025.

https://btnmt.onecmscdn.com/2020/06/26/img_3622.jpg

https://btnmt.onecmscdn.com/2020/06/26/a7.jpg

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng uỷ Cục Viễn thám quốc gia khoá mới

“Đảng bộ Cục Viễn thám quốc gia sẽ xây dựng Cục thực sự là một cơ quan quản lý nhà nước chuyên sâu và cơ bản trở thành một đơn vị công nghệ cao trong lĩnh vực viễn thám và địa tin học, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước”, đồng chí Phạm Thị Hà Giang nhấn mạnh.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Cục và các chi bộ

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Trần Tuấn Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia cho biết: Trong thời gian tới Ban Chấp hành Đảng bộ Cục sẽ tập trung bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Lãnh đạo, chỉ đạo phải kiên quyết, bám sát thực tiễn, không rập khuôn, máy móc; lựa chọn trọng tâm, trọng điểm, chỉ đạo dứt điểm; phân công, phân nhiệm cụ thể nhằm phát huy vai trò từng tập thể, cá nhân.

Ban Chấp hành Đảng bộ Cục cũng sẽ tăng cường cải tiến, tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành; có chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ lần thứ IV (2020-2025) trên tất cả các mặt công tác…

https://btnmt.onecmscdn.com/2020/06/26/a9.jpg

Đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến và đồng chí Trần Tuấn Ngọc trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Minh Tuấn – Đảng viên Chi bộ Phòng Kế hoạch – Tài chính, Cục Viễn thám quốc gia

“Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Viễn thám quốc gia khóa mới sẽ kế thừa và tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục nhược điểm, tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Viễn thám quốc gia lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, xây dựng Cục Viễn thám quốc gia vững mạnh và phát triển lên một tầm cao mới” – đồng chí Trần Tuấn Ngọc khẳng định.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến, Ủy viên Ban chấp hành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Đảng bộ Cục Viễn thám quốc gia đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn được Ban Cán sự Đảng Bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ ghi nhận, đánh giá cao. Toàn Đảng bộ đã nỗ lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Cục, lãnh đạo đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hơn, hoạt động hiệu quả hơn (giảm số lượng đơn vị, chức danh cấp trưởng đơn vị); xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó xây dựng các nội dung quản lý nhà nước về viễn thám quy định trong Luật Đo đạc và bản đồ đã được Quốc hội thông qua năm 2018; tham mưu xây dựng xây dựng Nghị định về hoạt động viễn thám; Quy định về chiến lược phát triển viễn thám quốc gia 2030, tầm nhìn đến năm 2040; xây dựng nhiều thông tư về lĩnh vực viễn thám.

https://btnmt.onecmscdn.com/2020/06/26/a11.jpg

Đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh và đồng chí Trần Tuấn Ngọc tặng quà lưu niệm cho các đồng chí đạt Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và có nhiều cống hiến cho Đảng ủy Cục Viễn thám quốc gia trong các nhiệm kỳ qua

Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên trong công tác thu nhận dữ liệu viễn thám, cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia; tăng cường ứng dụng công nghệ viễn thám; hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học công nghệ; nhiệm vụ đầu tư, phát triển.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến đề nghị trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ Cục Viễn thám quốc gia làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện thật tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

https://btnmt.onecmscdn.com/2020/06/26/img_3631.jpg

Ban chấp hành Đảng bộ Cục Viễn thám quốc gia khóa mới ra mắt Đại hội

“Muốn vậy, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và từng đồng chí thành viên cấp ủy phải thực sự đoàn kết, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, thực hiện nghiêm quy chế làm việc và mối quan hệ công tác, các quy định của Đảng, Nhà nước. Làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, toàn tâm, toàn ý và trăn trở vì sự phát triển của cơ quan, đơn vị” - đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến nhấn mạnh.

Đại hội đã bầu ra 9 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Viễn thám quốc gia khóa mới, đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

 

Nguồn tin: https://baotainguyenmoitruong.vn

Bản tin liên quan