Cục Viễn Thám quốc gia: Thi đua gắn với hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ
17/07/2020
(TN&MT) - Ngày 16/7, tại Hà Nội, Cục Viễn thám quốc gia (Bộ TN&MT) đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025.

     Tham dự Hội nghị có ông Trịnh Xuân Quảng, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và tuyên truyền, Bộ TN&MT; ông Triệu Đức Huy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch điều tra tài nguyên nước cùng gần 100 đại biểu đạt thành tích trong các phong trào thi đua của Cục Viễn thám Quốc gia.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

     “Hội nghị điển hình tiên tiến lần này là dấu mốc quan trọng khẳng định bước phát triển mới của phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Cục Viễn thám quốc gia; thể hiện sự tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đạt được trong những năm qua” – ông Nguyễn Quốc Khánh nhấn mạnh.

     Phát biểu khai mạc Hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Quốc Khánh cho biết, trong 5 năm qua, phong trào thi đua và công tác khen thưởng ở Cục Viễn thám quốc gia đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các đơn vị đã chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tạo ra nhiều phong trào thi đua với hình thức đa dạng, phù hợp với thực tiễn của đơn vị. Nhiều phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng. Nhiều điển hình tiên tiến được tôn vinh, khen thưởng.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia phát biểu tại Hội nghị

     Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016 – 2020, bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Phó Chánh Văn phòng Cục cho biết, công tác thi đua khen thưởng tại Cục Viễn thám quốc gia và các đơn vị trực thuộc Cục được duy trì thường xuyên, liên tục và đi vào nền nếp. Phong trào thi đua yêu nước đã từng bước thấm nhần vào từng cá nhân của Cục, tạo ra động lực tinh thần, một khí thế hăng hái thi đua lao động sản xuất, thúc đẩy Cục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn hàng năm.

     Nhờ sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị, phong trào thi đua yêu nước của Cục từ Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II đến nay đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cục đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua thường xuyên do Bộ TNMT phát động và tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước trong toàn Cục.

     Các phong trào thi đua được gắn với việc thực hiện các định hướng của Đảng, Chính phủ và của ngành trong phát triển kinh tế xã hội và công tác thi đua khen thưởng. Các đơn vị trực thuộc Cục tiến hành thực hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến bằng nhiều hình thức, biện pháp cụ thể; gắn xây dựng điển hình tiên tiến với phát hiện và biểu dương những tấm gương tiêu biểu, có nhiều thành tích trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào, đề án. Trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, đề tài, dự án…

Ông Trịnh Xuân Quảng, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và tuyên truyền Bộ TN&MT phát biểu tại Hội nghị

     Phong trào thi đua “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã được phát động đến từng đơn vị, dấy lên một khí thế mới trong lao động, học tập và nghiên cứu khoa học. Từ đó, thúc đẩy cán bộ, viên chức và người lao động của Cục thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị về xây dựng văn bản pháp luật, xây dựng cơ sở dữ liệu và tham gia công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực viễn thám. Bên cạnh kiện toàn tổ chức bộ máy, Cục cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành ở các đơn vị.

     Trong 5 năm qua, Cục đã thực hiện 33 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cải tiên tiến đã thu hút nhiều nhà khoa học trẻ tham gia, nhiều đề tài khoa học công nghệ được ứng dụng rộng rãi. Vùng với đó là phong trào thi đua nâng cao vai trò, hoạt động của các tổ chức đoàn thể, góp phần củng cố đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao trong nhiệm vụ chính trị của Cục.

     Các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Nhà nước, Bộ TN&MT khen thưởng. Công tác khen thưởng đã động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp phát triển, xây dựng Cục.

Các tấm gương điển hình tiên tiến của Cục cùng chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác và “truyền lửa” cho các đồng nghiệp

     Phát huy thành tích đã đạt được trong giai đoạn 2016 - 2020, phương hướng của phong trào thi đua 5 năm 2020 - 2025 của Cục là động viên mạnh mẽ và khơi dậy lòng yêu nước, yêu ngành, yêu nghề của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong Cục; tiếp tục tổ chức triển khai phong trào thi đua. Để triển khai thực hiện, Cục sẽ tập trung tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luât về công tác thi đua khen thưởng; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị…

     Theo ông Trịnh Xuân Quảng, để thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo, việc phát động và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng điển hình tiên tiến năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2025 là việc làm có ý nghĩa quan trọng. Đại diện Vụ Thi đua khen thưởng và tuyên truyền Bộ TN&MT đề nghị Cục Viễn thám cần tập tiếp tục phát huy dâu rộng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn kết chặt chẽ với thực hiện các nhiệm vụ chuen môn. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo cả chất lượng và số lượng. Bám sát các phong trào thi đua, chủ động phát hiện những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sác để biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia tặng thưởng giấy khen cho các cá nhân và tập thể là gương điển hình tiên tiên giai đoạn 2016-2020

     Tại Hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT, Giấy khen gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020.

Nguồn tin: Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường

Bản tin liên quan