Thứ trưởng Lê Công Thành tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025
12/08/2020

Sau gần 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp, đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình của Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, và chủ đề: “Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đổi mới, sáng tạo, xây dựng ngành tài nguyên và môi trường hiện đại, hội nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới”.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, công tâm, khách quan, Đại hội đã sáng suốt bầu ra 34 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban chấp hành đã bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ. Đồng chí Lê Công Thành tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng bầu đồng chí Phạm Tân Tuyến, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy khoá III, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ TN&MT khoá IV nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Công Thành, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ TN&MT phát biểu bế mạc Đại hội

Thay mặt các đồng chí được Đại hội bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Lê Công Thành, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội.

Đồng chí Bí thư Lê Công Thành cho biết, mỗi phiếu bầu của các đại biểu dành cho chính là trách nhiệm mà Đại hội giao phó, là lòng tin các đại biểu gửi gắm, là ý chí, nguyện vọng của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, cũng như toàn thể công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.

“Chính lòng tin, sự ủng hộ và tín nhiệm của các đồng chí là cơ sở vững chắc giúp chúng tôi hoàn thành trọng trách của mình”, Bí thư Đảng ủy Lê Công Thành khẳng định.

Theo Bí thư Đảng uỷ Lê Công Thành, mỗi đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT cũng ý thức được rằng bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn nhiều thách thức to lớn khi đất nước, ngành tài nguyên và môi trường bước vào giai đoạn phát triển mới.

Do đó, để xứng đáng với lòng tin, sự tín nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, cũng như toàn thể công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT khoá IV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ nỗ lực hết mình để nâng tầm kiến thức, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành công việc, để tạo ra những đột phá mới trong sự phát triển của Bộ, của ngành TNMT, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Chúng tôi nguyện sẽ kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đồng sức, đồng lòng của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT các nhiệm kỳ trước đây”, Bí thư Đảng uỷ Lê Công Thành nói.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT khoá IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT, bầu Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm 11 đồng chí chính thức, 1 đồng chí dự khuyết. Đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ TN&MT lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 với phương hướng cụ thể như sau:

Phát huy kết quả đã đạt được, trong nhiệm 2020 - 2025 Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường phấn đấu phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ; Phối hợp có hiệu quả với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ trong lãnh đạo các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đồng thời chủ động, tích cực tham gia xây dựng và lãnh đạo hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền hành chính phục vụ người dân, hướng về cơ sở; góp phần xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường từng bước chính quy, hiện đại, hội nhập; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn đảng bộ phát huy sức mạnh đoàn kết, nắm chắc thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức để thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”- Bí thư Đảng ủy Lê Công Thành nhấn mạnh.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ TN&MT Lê Công Thành tặng hoa cho các đồng chí trong BCH Đảng ủy Bộ TN&MT, nhiệm kỳ (2015-2020)

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY BỘ TN&MT KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2020-2025

1.Đồng chí Lê Công Thành – Thứ trưởng Bộ TN&MT – Bí thư Đảng uỷ Bộ TN&MT
2.Đồng chí Phạm Tân Tuyến – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ TN&MT

3. Đồng chí Lê Vũ Tuấn Anh – Chánh Thanh tra Bộ TN&MT
4. Đồng chí Tăng Thế Cường – Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu
5. Đồng chí Đặng Ngọc Điệp – Chánh Văn phòng Bộ TN&MT
6. Đồng chí Mai Văn Phấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Đất đai
7. Đồng chí Nguyễn Văn Tài – Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường
8. Đồng chí Trần Hồng Thái – Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV
9. Đồng chí Lại Hồng Thanh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
10. Đồng chí Tạ Đình Thi – Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020-2025

(Xếp theo vần A,B,C...)

1. Đồng chí Lê Vũ Tuấn Anh - Chánh Thanh tra Bộ
2. Đồng chí Phạm Phú Bình - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế
3. Đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ
4. Đồng chí Tăng Thế Cường - Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu
5. Đồng chí Mai Thanh Dung - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT6. Đồng chí Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và Môi trường
7. Đồng chí Đặng Ngọc Điệp - Chánh Văn phòng Bộ
8. Đồng chí Hoàng Mạnh Hà - Tổng Biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường
9. Đồng chí Lê Phú Hà - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường
10. Đồng chí Hoàng Anh Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

11. Đồng chí Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ
12. Đồng chí Phan Tuấn Hùng - Vụ trưởng Vụ Pháp chế
13. Đồng chí Huỳnh Thị Lan Hương - Phó Viện trưởng Viện KH Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
14. Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia
15. Đồng chí Hoàng Ngọc Lâm - Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
16. Đồng chí Kim Quang Minh - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV NXB Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam
17. Đồng chí Mai Văn Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai
18. Đồng chí Dương Hồng Sơn - Viện trưởng Khoa học tài nguyên nước
19. Đồng chí Nguyễn Phi Sơn - Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
20. Đồng chí Trịnh Hải Sơn - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
21. Đồng chí Nguyễn Văn Tài - Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường
22. Đồng chí Lại Hồng Thanh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

23.Đồng chí Tống Ngọc Thanh - Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia
24. Đồng chí Dương Trung Thành - Chủ tịch Công đoàn Bộ
25. Đồng chí Lê Công Thành - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
26. Đồng chí Trần Hồng Thái - Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn
27. Đồng chí Tạ Đình Thi - Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
28. Đồng chí Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam
29. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TN&MT

30. Đồng chí Trần Bình Trọng - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ
31. Đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính
32. Đồng chí Phạm Tân Tuyến - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
33. Đồng chí Châu Trần Vĩnh - Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước
34. Đồng chí Nguyễn Thị Yến - Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Bản tin liên quan