Kiểm tra chất lượng sản phẩm viễn thám
25/12/2020
(TN&MT) - Chiều 24/12, tại Hà Nội, Trung tâm Kiểm định chất lượng sản phẩm viễn thám (Cục Viễn thám quốc gia) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

https://btnmt.1cdn.vn/2020/12/24/dsc_0234-2-.jpg

Ông Lê Quốc Hưng, Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia phát biểu

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng sản phẩm viễn thám cho biết: Trong năm 2020, Trung tâm đã hoàn thành viêc kiểm tra chất lượng sản phẩm các đề án, dự án Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia; Điều tra, lập bản đồ đặc trưng nguồn nước liên quốc gia - Giai đoạn 1: Lưu vực sông Hồng; Giám sát xói lở bờ biển tại một số khu vực trọng điểm miền Trung bằng công nghệ viễn thám; Ứng dụng viễn thám giám sát thường xuyên phục vụ các lĩnh vực thuộc Bộ TN&MT...

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng tập trung thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu đề ra của 2 dự án Hiện chỉnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1/50.000 bằng ảnh viễn thám khu vực biên giới Việt - Trung, Tây Bắc và khu vực Nghệ An - Thanh Hoá; Đề án Ứng dụng viễn thâm giám sát thường xuyên phục vụ các lĩnh vực thuộc Bộ TN&MT; Đẩy mạnh thực hiện nghiên cứu ứng dụng dữ liệu viễn thám đa thời gian và lựa chọn mô hình trong việc giám sát và dự báo biến động sử dụng đất dưới tác động của điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội, thử nghiệm tại thành phố Hải Phòng.

Đối với việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ, Trung tâm đã đảm bảo chất lượng sản phẩm yêu cầu kỹ thuật trong tư vấn, kiểm tra nghiệm thu sản phẩm viễn thám thuộc tiểu Dự án 3 “Xây dựng Hệ thống giám sát biến động bờ sông, bờ biển khu vực đồng bằng sông Cửu Long bằng công nghệ viễn thám”; Dự án 513 thực hiện tại tỉnh Tây Ninh và Bình Dương.

https://btnmt.1cdn.vn/2020/12/24/dsc_0228-2-.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Đặc biệt, trong công tác chỉ đạo điều hành, Trung tâm luôn bám sát chương trình, kế hoạch đã đề ra của đơn vị cũng như của Cục Viễn thám quốc gia; tuân thủ quy trình, quy định về kỹ thuật đảm bảo sự thống nhất trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công việc điều hành và thực thi nhiệm vụ...

https://btnmt.1cdn.vn/2020/12/24/dsc_0230-2-.jpg


Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng sản phẩm viễn thám báo cáo tại Hội nghị

Theo ông Lê Hồng Sơn, trong năm 2021, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng sản phẩm viễn thám của các dự án do Cục Viễn thám chủ trì, Trung tâm cũng sẽ tiếp tục thực hiện Dự án “Điều tra khảo sát bổ sung, xây dựng bản đồ dị thường động lực các vùng biển Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế biển và an ninh quốc phòng; thực hiện các dự án đặc thù thường xuyên “Ứng dụng viễn thám giám sát thường xuyên phục vụ các lĩnh vực của Bộ TN&MT”; …

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Quốc Hưng, Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia ghi nhận và đánh giá cao những thành tích Trung tâm Kiểm định chất lượng sản phẩm viễn thám đã đạt được trong năm 2020 và nâng cao tinh thần làm việc đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm và sáng tạo; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị đảm bảo tiến độ và chất lượng, mục tiêu đề ra góp phần làm tốt vai trò giám sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm viễn thám; phát huy sức lực, trí tuệ cống hiến vì tập thể, vì sự phát triển của Cục Viễn thám quốc gia.

Đối với các nhiệm vụ trong năm 2021, Trumg tâm cần đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp, dịch vụ công về viễn thám, từng bước nâng cao đời sống cho viên chức thuộc Trung tâm phấn đấu năm 2021 tăng nguồn thu từ phát triển hoạt động dịch vụ so với năm 2020; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Nguồn tin: https://baotainguyenmoitruong.vn/

Bản tin liên quan