Làm tốt vai trò giám sát TN&MT bằng công nghệ viễn thám
28/12/2020
Sáng 22/12, tại Hà Nội, Trung tâm Giám sát tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Trung tâm Giám sát tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu đã đạt được trong năm 2020 và đề nghị Trung tâm xem xét tìm biện pháp khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2021.

Hoàn thành nhiều chỉ tiêu đề ra

Ông Vũ Hữu Liêm, Giám đốc Trung tâm Giám sát tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu cho biết: Trong năm 2020, mặc dù, chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid -19 nhưng Trung tâm đã nỗ lực, cố gắng và đạt được những thành tích đáng khích lệ, chất lượng chuyên môn của các đơn vị trực thuộc luôn duy trì ổn định ở mức cao; đời sống cán bộ, viên chức và người lao động đã được cải thiện đáng kể, qua đó, đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của Cục Viễn thám quốc gia.

Ông Vũ Hữu Liêm, Giám đốc Trung tâm Giám sát tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu

Trong năm qua, Trung tâm đã tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ ứng dụng viễn thám phục vụ giám sát tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai giám sát bằng công nghệ viễn thám.

Thông qua việc thực hiện các đề án, dự án như “Giám sát một số vùng biển, đảo trọng điểm xa bờ bằng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng”; “Theo dõi biến động nguồn nước, các hoạt động khai thác sử dụng nước ở ngoài biên giới phía thượng nguồn lưu vực sông Hồng, sông Mê Công”; “Giám sát xói lở bờ biển tại một số khu vực trọng điểm miền Trung bằng công nghệ viễn thám”; “Sử dụng công nghệ viễn thám và GIS xây dựng cơ sở dữ liệu thành lập bản đồ diễn biến vùng ô nhiễm nguồn nước thải từ các khu công nghiệp, đô thị nhằm đưa ra cảnh báo các vùng có nguy cơ ô nhiễm thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc” đã góp phần cung cấp các thông tin cập nhật về hiện trạng, diễn biến khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng cung cấp thường xuyên các thông số về nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển và đưa ra thông tin về cảnh báo môi trường biển; thông tin, dữ liệu lớp phủ bề mặt đất phục vụ tính toán phát thải khí nhà kính phục vụ xây dựng báo cáo quốc gia và đóng góp của Viêt Nam cho công ước khí hậu; giám sát thường xuyên, đột xuất tình hình biến động các đảo trọng điểm xa bờ; giám sát thiên tai trên lãnh thổ Việt Nam sử dụng hệ thống phòng chống thiên tai Châu Á - Thái Bình Dương.

Việc sử dụng công nghệ viễn thám để giám sát nhanh các hiện tượng tai biến thiên nhiên, tài nguyên và môi trường luôn là nhiệm vụ được Trung tâm quan tâm đẩy mạnh thực hiện. Trước tình hình thiên tai, bão lũ xảy ra nặng nề và diễn biến phức tạp, Trung tâm đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia để lập kế hoạch đặt chụp ảnh vệ tinh cũng như xử lý và cung cấp thông tin dữ liệu và báo cáo nhanh đến các cơ quan quản lý.

Cùng với đó, Trung tâm cũng đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp, dịch vụ công về viễn thám; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021

Hiện, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040”. Chiến lược này là cơ sở pháp lý cần thiết cho công tác quản lý và định hướng việc ứng dụng công nghệ viễn thám tại Việt Nam, đặc biệt trong công tác giám sát tài nguyên và môi trường. Trong Chiến lược này, Thủ tướng đã phê duyệt danh mục các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn cần thiết để thực hiện Chiến lược, trong đó, đề án “Giám sát tài nguyên và môi trường bằng công nghệ viễn thám”.

Để hoàn thành được mục tiêu đề ra của Đề án, Cục trưởng Nguyễn Quốc Khánh cho rằng, Trung tâm cần chủ động, tích cực ứng dụng công nghệ và sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám trong giám sát các lĩnh vực tài nguyên môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, đưa công nghệ viễn thám trở thành một công cụ hiệu quả, thường xuyên, cho phép cung cấp thông tin chi tiết, chính xác và cập nhật về hiện trạng tài nguyên và môi trường trên lãnh thổ Việt Nam.

Ông Vũ Hữu Liêm cho hay, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2021, Trung tâm sẽ tiếp tục tăng cường năng lực ứng dụng công nghệ cao trong công tác giám sát tài nguyên môi trường và thiên tai bằng công nghệ viễn thám; trang bị thêm hệ thống thiết bị phần cứng, phần mềm đạt quy mô cấp ngành và từng bước đáp ứng chuẩn công nghệ tiên tiến trên thế giới.

Quang cảnh Hội nghị

Trung tâm cũng sẽ tích cực tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực viễn thám để phục vụ cho việc khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia và ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát tài nguyên và môi trường; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Cục Viễn thám quốc gia để thực hiện tốt các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn được cấp trên giao.

Cùng với đó, Trung tâm cũng sẽ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động dịch vụ, quản lý chi tiêu hiệu quả từ ngồn kinh phí đặt hàng nhằm đảm bảo và từng bước nâng cao đời sống cho viên chức thuộc Trung tâm phấn đấu năm 2021, tăng nguồn thu từ phát triển hoạt động dịch vụ so với năm 2020; …

 

Nguồn tin: Báo Tài nguyên và Môi trường