Cục Viễn thám quốc gia tổng kết công tác Đảng năm 2020
30/12/2020
Ngày 29/12, tại Hà Nội, Cục Viễn thám quốc gia đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Trần Tuấn Ngọc và Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Chu Hải Tùng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Trần Tuấn Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia cho biết: Đảng bộ Cục Viễn thám quốc gia hiện nay có 11 chi bộ trực thuộc. Tổng số đảng viên trong Đảng bộ là 90 đảng viên (86 đảng viên chính thức, 04 đảng viên dự bị).

Năm 2020, thực hiện sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy Bộ TN&MT, Đảng ủy Cục Viễn thám quốc gia đã nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Đã ban hành được nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng giúp quản lý nhà nước về lĩnh vực viễn thám dần đi vào nề nếp. Việc ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh phát triển trên cả chiều sâu và chiều rộng. Công tác cải cách thủ tục hành chính nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, kỷ luật, kỷ cương luôn được chú trọng trong thực thi công vụ.

Bên cạnh đó, thực hiện sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy Bộ TN&MT, Đảng ủy Cục luôn quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng phong cách, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong Cục, trong các đơn vị trực thuộc; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại các buổi sinh hoạt Đảng, Đảng ủy Cục đã chỉ đạo Đảng bộ cơ sở phải tiếp thu, lắng nghe và kịp thời xử lý, giải quyết những khúc mắc trong phạm vi, quyền hạn của Đảng bộ; đề cao việc giám sát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời cán bộ, đảng viên có dấu hiệu tha hóa, biến chất. Thường xuyên quán triệt tới các đảng viên phải trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; luôn giữ bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống trong sáng trước mọi hoàn cảnh; tránh những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên và theo đúng kế hoạch của công tác kiểm tra giám sát đã được xây dựng. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm chỉ đạo triển khai đúng quy định; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghiêm chỉnh thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Cùng với đó, Đảng ủy Cục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan phát động thi đua lập thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; cùng xây dựng Đảng bộ, Chi bộ, cơ quan trong sạch vững mạnh; tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện, phối hợp trao quà cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ, các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia phát biểu tại Hội nghị

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, thời gian tới, Đảng bộ Cục Viễn thám quốc gia định hướng sẽ xây dựng Cục thực sự là một cơ quan quản lý nhà nước chuyên sâu và cơ bản trở thành một đơn vị công nghệ cao trong lĩnh vực viễn thám và địa tin học, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Theo đó, định hướng năm 2021 Cục sẽ thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đảng viên trong đơn vị; nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức trách nhiệm của đảng viên trong việc gương mẫu thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và các quy định, quy chế của cơ quan; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của công chức, viên chức, người lao động nhằm kịp thời xử lý, giải quyết khi phát hiện những vấn đề phát sinh về tư tưởng của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngay từ cơ sở. Phấn đấu xây dựng Đảng bộ Cục Viễn thám quốc gia là đảng bộ trong sạch vững mạnh. Các đảng viên trong Đảng bộ có tư tưởng chính trị vững vàng, không có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; ...

Nguồn tin: Báo Tài nguyên và Môi trường

Bản tin liên quan