Đảng ủy Bộ TN&MT tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
14/01/2021
Chiều 13/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ TN&MT tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT nhấn mạnh, năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 bùng phát và lan rộng; thiên tai, hạn hán, bão lũ, sạt lở đất... liên tiếp xảy ra gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác thực thi nhiệm vụ của các cấp ủy trực thuộc Bộ và công chức, viên chức, người lao động ngành TN&MT. Tuy nhiên nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, sự quyết tâm cao và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, Đảng bộ Bộ TN&MT đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra với nhiều điểm mới vượt trội và dấu ấn nổi bật.

Cụ thể, Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể phát huy tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, khắc phục khó khăn; tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản nhiệm vụ đề ra trong Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Bộ. Đồng thời đã tập trung triển khai, thực hiện nhiều giải pháp tổng thể, hữu hiệu để quản lý chặt chẽ, giải quyết các vướng mắc, gỡ bỏ điểm nghẽn, rào cản về cơ chế chính sách, qua đó giải phóng nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, và triển khai các giải pháp tổng thể để ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển bền vững cho đất nước.

Công tác xây dựng đảng được quan tâm chỉ đạo, nhất là việc củng cố, sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng trực cho phù hợp và thống nhất với tổ chức, bộ máy chính quyền theo Nghị định số 36/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền trong toàn Đảng bộ. Việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhất là các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối tiếp tục được thực hiện chủ động, sáng tạo, từng bước có hiệu quả….

Đặc biệt, Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ và Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 155-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương.

Đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT phát biểu khai mạc Hội nghị

Để có cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021, tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Bộ TN&MT Lê Công Thành đã đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị cho ý kiến đóng góp cho Báo tổng kết công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đảng bộ, trong đó tập trung vào việc đánh giá những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, phân tích những nguyên nhân chủ quan và khách quan của những tồn tại, hạn chế để từ đó đề ra những biện pháp khắc phục nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong năm 2021.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tân Tuyến - Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, trong năm 2020, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng của đất nước chào mừng Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ và Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác tổ chức xây dựng đảng tiếp tục được Đảng ủy Bộ và các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cấp ủy cho phù hợp và thống nhất với tổ chức, bộ máy chính quyền, tạo điều kiện để các tổ chức đảng sớm ổn định hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, phương pháp kiểm tra, giám sát đã thực hiện theo đúng quy trình, quy định; hình thức, nội dung kiểm tra, giám sát tiếp tục được đổi mới, thiết thực; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm.

Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể tiếp tục được Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc quan tâm chỉ đạo, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021, lấy phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng và phát triển” làm trọng tâm hành động, Đảng ủy Bộ TN&MT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo các đơn vị cấp ủy, đơn vị trực thuộc động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ.

Trọng tâm ưu tiên xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật tạo đột phá cho phát triển; quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong công tác quản lý, sử dụng các tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho phát triển đất nước trong năm 2021, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển đất nước trong 5 năm, 10 năm tới và hiện thực hoá khát vọng phát triển về tầm nhìn đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương biểu dương, đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong năm 2020 của Đảng ủy Bộ TN&MT.

Về phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trong năm 2021, đồng chí Đỗ Việt Hà đề nghị Đảng ủy Bộ TN&MT bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình công tác năm 2021 của Đảng ủy Khối để triển khai có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Bộ.

Trong đó, tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và đề cao ý thức trách nhiệm cá nhân của đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong việc tham gia xây dựng các chủ trương lớn, các nhiệm vụ quan trọng của cơ quan, xây dựng các Nghị quyết của Đảng ủy để lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng của Bộ góp phần thực hiện thắng lợi đường lối và mục tiêu của Đảng và Nhà nước.

Trong công tác xây dựng Đảng tập trung thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng cơ quan liêm chính, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng.

Đảng ủy Bộ cần chủ động và đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng bộ; xây dựng đạo đức, lối sống, phong cách công tác, ý thức trách nhiệm trong công việc; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết 26-NQ/TW về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng thời, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; tăng cường quản lý cấp ủy viên, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện nghiêm túc nề nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt để đi vào thực chất hơn.

* Kết thúc hội nghị, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Đỗ Thị Tâm, nguyên Quyền Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ TN&MT.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan