Đoàn công tác Cục Viễn thám quốc gia làm việc với Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh
22/04/2021
Sở TN&MT Tây Ninh đề nghị Cục Viễn thám quốc gia cung cấp phần mềm bản quyền để sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám và hỗ trợ cho các nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ viễn thám tại địa phương phục vụ điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó với biến đổi khí hậu đáp ứng mục đích phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương.

Từ 9 - 10/4, Đoàn công tác của Cục Viễn thám quốc gia do Cục trưởng Nguyễn Quốc Khánh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh về công tác tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án về ứng dụng viễn thám và tình hình thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh Trần Quang Sang cho biết, với thế mạnh dữ liệu có độ phân giải cao và thời gian truyền dữ liệu đạt tới gần thời gian thực, công nghệ viễn thám cho phép tiếp cận các vùng sâu, vùng xa mà con người khó hoặc không thể tiếp cận, là phương pháp duy nhất có thể có khả năng giám sát với tần suất cao, trên diện rộng, với chi phí tối thiểu. Vì vậy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám là việc làm hết sức cần thiết, đặc biệt là công tác giám sát quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hỗ trợ thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Toàn cảnh buổi làm việc

Thực hiện Công văn số 95/BTNMT-VTQG ngày 8/1/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất nhiệm vụ và cử cán bộ đầu mối tham gia xây dựng Đề án “Ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Qua nghiên cứu, UBND Tây Ninh đề xuất tham gia thực hiện xây dựng nhiệm vụ: “Ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát quản lý sử dụng đất (Giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và hỗ trợ công tác thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh).”

Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đáp ứng các yêu cầu trong công tác quản lý sử dụng đất. Đồng thời, ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong các ngành, lĩnh vực: tài nguyên, môi trường và đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh nói chung và đặc biệt trong công tác quản lý sử dụng đất nói riêng. Đặc biệt là đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu viễn thám của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và người dân.

Để thực hiện được mục tiêu đó, nội dung của nhiệm vụ tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: Dùng công nghệ viễn thám để giám sát quá trình sử dụng đất của tất cả các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; hỗ trợ cơ quan quản lý Nhà nước để xác định sự phù hợp hay không phù hợp của quá trình sử dụng đất so với các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt của địa phương, từ đó, đưa ra các đề nghị, các hướng xử lý đối với các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, sai phạm so với quy định hiện hành của pháp luật.

Đồng thời, lựa chọn sử dụng tư liệu ảnh viễn thám phù hợp và gần với thời điểm khảo sát, thực hiện chồng ảnh lên các hệ thống bản đồ quy hoạch, bản đồ kế hoạch, bản đồ địa chính,... để kiểm tra sự tương quan giữa thực tế sử dụng và trên bản đồ, từ đó, đưa ra những kết quả chính xác về tình hình sử dụng đất của địa phương, đồng thời, khuyến nghị các biện pháp khắc phục kịp thời đối với các trường hợp lấn chiếm hoặc sử dụng đất không đúng quy định pháp luật.

Theo đó, nhiệm vụ ưu tiên sẽ tập trung triển khai tại địa bàn các huyện có sự biến động nhiều về tình hình sử dụng đất như: thị xã Trảng Bàng, huyện Gò Dầu là các khu vực giáp ranh TP. Hồ Chí Minh - nơi tập trung nhiều các Khu công nghiệp, các khu đô thị trọng điểm của tỉnh; khu vực trung tâm TP. Tây Ninh; các khu vực thị trấn của các huyện và thị xã Hòa Thành. Kế đến là các khu vực có đất lúa - thuộc các dự án bảo về đất lúa nghiêm ngặt của tỉnh và các khu vực đất rừng - thuộc các dự án bảo vệ rừng quốc gia.

Trong đó, Sở TN&MT được UBND tỉnh giao là cơ quan chủ trì quản lý hoạt động viễn thám của tỉnh, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám, trong đó, dữ liệu ảnh viễn thám có độ phân giải cao được cập nhật hàng năm, dữ liệu ảnh viễn thám có độ phân giải siêu cao được cập nhật 5 năm một lần phủ trùm địa bàn tỉnh và hàng năm cho khu vực đô thị.

Vì vậy, để nhiệm vụ sau khi hoàn thành đem lại hiệu quả bền vững cho công tác giám sát quản lý sử dụng đất, đồng thời, giúp hạn chế tối đa chi phí cho công tác thống kê, kiểm kê đất đai; đánh giá việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm và định kỳ theo quy định của pháp luật, Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh đề nghị Cục Viễn thám quốc gia cung cấp tư liệu ảnh viễn thám cho Sở và hỗ trợ thực hiện các công tác liên quan đến viễn thám trên địa bàn tỉnh.

Cục trưởng Nguyễn Quốc Khánh trao tặng ảnh viễn thám planet chụp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và sơ đồ ảnh viễn thám spot 6,7 chụp năm 2020 - 2021 và ảnh VNREDSAT-1 chụp năm 2020 - 2021 cho tỉnh Tây Ninh

Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh đã thông báo một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước và ứng dụng viễn thám mà Cục đang triển khai, một số yêu cầu đặt ra trong công tác quản lý và ứng dụng viễn thám trong giám sát tài nguyên bảo vệ môi trường, ứng dụng viễn thám tại một số ngành, địa phương. Việc xây dựng, cập nhật, công bố siêu dữ liệu viễn thám để đáp ứng yêu cầu khai thác và sử dụng thuộc phạm vi quản lý của địa phương; cung cấp bản sao dữ liệu và siêu dữ liệu ảnh viễn thám mua từ nước ngoài bằng nguồn ngân sách Nhà nước cho Bộ TN&MT.

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, ngày 17/3/2021, Bộ TN&MT đã có Công văn gửi các Bộ, ngành địa phương thông tin về dữ liệu và siêu dữ liệu ảnh viễn thám SPOT 6/7 độ phân giải 1,5m và dữ liệu VNREDSat-1 độ phân giải 2,5m trong năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021 thu được tại trạm thu ảnh viễn thám quốc gia do Cục Viễn thám quốc gia quản lý và vận hành. Vì vậy, đề nghị Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tổng hợp nhu cầu khai thác sử dụng dữ liệu viễn thám tại địa phương gửi về Cục Viễn thám theo yêu cầu.

Đối với nhiệm vụ Ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát quản lý sử dụng đất tại tỉnh Tây Ninh, Cục trưởng Nguyễn Quốc Khánh cho rằng Cục Viễn thám quốc gia luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Tây Ninh sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám và mô hình toán nhằm phục vụ công tác giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai ở tất cả các khu vực, từ đồng bằng cho đến các khu vực vùng sâu, vùng xa khó tiếp cận, vùng giáp ranh biên giới của tỉnh Tây Ninh với nước bạn Campuchia.

Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh Kiều Công Minh cảm ơn tới Đoàn công tác của Cục Viễn thám quốc gia đã giới thiệu, chia sẻ những kiến thức quan trọng và bổ ích về việc ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như đề cập tới nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực TN&MT.

Đồng thời, Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh đề nghị Cục Viễn thám quốc gia cung cấp phần mềm bản quyền để sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám và hỗ trợ cho các nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ viễn thám tại địa phương phục vụ điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó với biến đổi khí hậu đáp ứng mục đích phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương.

 

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan