COP 20: Việt Nam cam kết cùng cộng đồng quốc tế ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu
10/08/2017
COP 20: Việt Nam cam kết cùng cộng đồng quốc tế ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu

Ngày 11/12 tại Lima - Peru, Trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp cấp cao Hội nghị lần thứ 20 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP20), Hội nghị lần thứ 10 các Bên tham gia Nghị định thư Kyoto (CMP10).

 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại phiên cấp cao COP 20

Trước đại diện của hơn 190 quốc gia, Thứ trưởng Trần Hồng Hà đã bày tỏ rõ quan điểm của Việt Nam trong công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu, chia sẻ những nỗ lực cũng như cam kết cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với thách thức toàn cầu này. 
Trong bài phát biểu này, Thứ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định: Việt Nam là nước có phát thải khí nhà kính thấp, tương đương 2,8 tấn CO2 bình quân đầu người năm 2010, song lại là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất của biến đổi khí hậu. 
Để hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trên toàn cầu cũng như giảm thiểu thiệt hại cho chính mình, Việt Nam hiện đang đi tiên phong trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và đang thực hiện nhiều sáng kiến, chính sách và hoạt động thiết thực với sự hỗ trợ và hợp tác của nhiều quốc gia.
Cụ thể, Việt Nam đang triển khai Kế hoach quốc gia quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, và chương trình củng cố đê điều và nhiều sáng kiến khác. Việt Nam cũng đang thực hiện giảm lượng khí thải thông qua nhiều dự án thực hiện theo cơ chế phát triển sạch. Các quy định về ứng phó biến đổi khí hậu đã được bổ sung vào Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và Luật quản lý rủi ro thiên tai. 
Hiện Việt Nam đang triển khai các Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh với sự tham gia của các đối tác liên quan, bao gồm chính phủ và khu vực tư nhân, từ trung ương tới địa phương. 
Tại COP 20, Việt Nam đã nộp Báo cáo cập nhật hai năm một lần, lần thứ nhất và hiện đang trong quá trình xem xét phê chuẩn Sửa đổi Doha của Nghị định thư Kyoto và xây dựng Đóng góp do quốc gia tự quyết định (INDC).
 


Toàn cảnh phiên cấp cao
 

Thứ trưởng cho rằng, INDC là cơ hội để chúng ta thay đổi nhận thức và hành vi, thực hiện các giải pháp khí hậu thông minh, khuyến khích lối sống xanh, sản xuất và tiêu dùng xanh, thúc đẩy năng lượng và công nghệ xanh, với sự hỗ trợ của các nước phát triển. 
“Dựa trên kinh nghiệm và các bài học rút ra của Việt Nam, việc giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu đóng vai trò quyết định đối với phát triển bền vững”, Thứ trưởng Trần Hồng Hà chia sẻ.
Để việc giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu, Việt Nam kêu gọi các thành viên sớm thông qua các sửa đổi Doha của Nghị định thư Kyoto. 
Việt Nam cũng kêu gọi các thành viên đưa ra các quyết định về INDC, bao gồm các biện pháp về giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu, biện pháp thực hiện, và hỗ trợ việc thực hiện INDC của các nước đang phát triển. Thỏa thuận hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của Cơ quan thực hiện quốc gia để tiếp cận Quỹ Khí hậu xanh cũng phải được thông qua. 
Việt Nam cũng kêu gọi các nước đóng góp vào việc hoàn thành thỏa thuận toàn cầu theo Công ước, bao gồm việc thích ứng, giảm nhẹ, tài chính, phát triển và chuyển giao công nghệ, tăng cường năng lực, minh bạch, và tôn trọng các nguyên tắc công bằng, trách nhiệm chung nhưng có phân biệt và năng lực quốc gia. 
“Chúng ta sẽ phải trả giá đắt cho việc chậm trễ trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Vì sự phát triển bền vững toàn cầu và quốc gia và sự thịnh vượng của các thế hệ tương lai, chúng ta phải lập tức hành động trong khả năng và nguồn lực sẵn có”, Trưởng đoàn Việt Nam nhấn mạnh.
Tại COP 20, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Trần Hồng Hà đã cam kết Việt Nam sẽ phối hợp với cộng đồng quốc tế ứng phó hiệu quả với BĐKH, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào các giải pháp phát thải các-bon thấp. 
“Chúng tôi tin rằng, với nỗ lực của tất cả, chúng ta sẽ ứng phó với biến đổi khí hậu hiệu quả hơn”, Thứ trưởng Trần Hồng Hà kết thúc bài phát biểu với những hy vọng vào sự đoàn kết của toàn thế giới tại Hội nghị Lima lần này, chúng ta phải đạt được dự thảo thỏa thuận pháp lý mạnh mẽ và thông qua tại COP 21 ở Paris vào năm 2015.

Nguồn tin: Bộ Tài nguyên và Môi trường