Lễ bàn giao Khối trưởng Khối thi đua IV (Bộ TN&MT) năm 2021
22/04/2021
Tại cuộc họp triển khai thực hiện nhiệm vụ Trưởng Khối thi đua số IV Bộ TN&MT, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh đề nghị các đơn vị trong Cục phát động phong trào thi đua tới toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo kế hoạch trong Giao ước thi đua của Khối thi đua số IV. Để Kế hoạch được triển khai hiệu quả, thiết thực, tạo không khí thi đua sổi nổi, Cục trưởng cũng giao Văn phòng chủ trì, là đầu mối phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể và các đơn vị trong Khối thi đua số IV xây dựng cụ thể nội dung, chương trình và triển khai thực hiện; huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện.

Sáng 13/4, ngay sau lễ bàn giao Khối trưởng Khối thi đua IV (Bộ TN&MT) và ký giao ước thi đua năm 2021, Cục Viễn thám quốc gia – Trưởng Khối thi đua số IV đã tổ chức cuộc họp nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ Trưởng Khối năm 2021, đồng thời, phân công nhiệm vụ tới từng đơn vị trong Cục.

Ông Lê Minh Quang, Chánh Văn phòng Cục Viễn thám quốc gia cho biết, thực hiện Quyết định 382/QĐ-BTNMT ngày 4/3/2021 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc công nhận Khối trưởng, Khối phó các Khối thi đua năm 2021, trong đó, giao Cục Viễn thám quốc gia làm Khối trưởng các Khối thi đua số IV. Trên cơ sở Kế hoạch hoạt động, Giao ước thi đua của các đơn vị thuộc Khối thi đua số IV - Bộ TN&MT, Cục Viễn thám quốc gia đã ban hành Kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị trong Cục.

Ông Lê Minh Quang, Chánh Văn phòng Cục Viễn thám quốc gia báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền và thi đua khen thưởng

Theo đó, Cục đã thành lập Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ Trưởng khối thi đua do Phó Cục trưởng Trần Tuấn Ngọc làm Tổ trưởng, Chánh Văn phòng Cục Lê Minh Quang là Tổ phó và Lãnh đạo các đơn vị là Thành viên. Cục cũng phân công nhiệm vụ cụ thể và đầu mối chủ trì thực hiện để triển khai các nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền và thi đua khen thưởng.

Cụ thể, trong năm 2021, Cục Viễn thám quốc gia phát huy những thành tích, kết quả đạt được trong phong trào thi đua năm 2020, các đơn vị trong Cục tiếp tục phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó, đã tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực, thực sự là động lực thúc đẩy các đơn vị trong Cục tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm và các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác của Cục, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực viễn thám nói riêng và ngành TN&MT nói chung.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong Cục cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc “Càng khó khăn thì càng phải thi đua” và Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016; phát động các phong trào thi đua, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến là các tập thể, cá nhân trong đơn vị; tuyên truyền, học tập và làm theo tấm gương người tốt, việc tốt; triển khai thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn của Bộ và Khối Thi đua IV - Bộ TN&MT về công tác thi đua, khen thưởng.

Cục cũng dự kiến kế hoạch tổ chức giải thể thao, hoạt động giao lưu văn nghệ với các đơn vị trong và ngoài Khối thi đua; đặc biệt là tổ chức Hội thảo, Tọa đàm về những kết quả, thành tựu trong công tác quản lý Nhà nước của các đơn vị trong Khối để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng sáng kiến, mô hình hay, cách làm mới có hiệu quả.

Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh đề nghị các đơn vị trong Cục phát động phong trào thi đua tới toàn bộ cán bộ công chức viên chức người lao động theo kế hoạch trong Giao ước thi đua

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan