Thông tin mời các nhà thầu đăng ký sơ tuyển cho hạng mục Thiết kế & xây dựng các hạng mục công việc sử dụng kinh phí từ Quỹ ASEAN - Ấn Độ (Published Notice for Inviting tenders (NIT) for Expression of Interest (EOI) on CPP Portal of Government of India)
22/06/2021
Mời các nhà thầu đăng ký sơ tuyển cho hạng mục Thiết kế & xây dựng các hạng mục công việc sử dụng kinh phí từ Quỹ ASEAN - Ấn Độ theo chế độ EPC thực hiện Quyết định 100/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng Trạm dò tìm, tiếp nhận dữ liệu và Trung tâm xử lý dữ liệu ảnh vệ tinh” thuộc khuôn khổ hợp tác ASEAN - Ấn Độ sử dụng viện trợ của Quỹ ASEAN - Ấn Độ.

Ngày 18 tháng 6 năm 2021, Cơ quan Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ đã gửi Cục Viễn thám quốc gia thông tin mời các nhà thầu đăng ký sơ tuyển cho hạng mục Thiết kế & xây dựng các hạng mục công việc sử dụng kinh phí từ Quỹ ASEAN - Ấn Độ theo chế độ EPC, với nội dung chính như sau:

- Nội dung công việc: Xây dựng hạ tầng hỗ trợ ăng-ten 11m và Trung tâm Tiếp nhận, Xử lý & Phân phối dữ liệu bao gồm Thiết kế và Xây dựng công trình dân dụng, điện, nước, PCCC và các công trình liên quan khác (Construction of 11m antenna supporting structure, Data Reception, Processing & Dissemination facility at My Phouc-3 Industrial Park, Binh Doung Province, Vietnam (Design and Build including Civil, PH, Electrical, AC and other allied works);

- Địa điểm thực hiện dự án: Khu công nghiệp Mỹ Phước-3, tỉnh Bình Dương, Việt Nam;

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 18 tháng;

- Thời gian nhận Hồ sơ thầu: hạn cuối cùng nhận hồ sơ vào 17h (giờ Ấn Độ), ngày 19/07/2021;

- Địa chỉ đăng tải thông tin, tài liệu chi tiết của gói thấu: https://www.isro.gov.in/tenders (or) https://eprocure.gov.in/eprocure/app;

(Chi tiết như bản tóm tắt mời thầu dưới đây)

Nguồn tin: URL: https://www.issdc.gov.in

Bản tin liên quan