Xây dựng báo cáo giám sát thường xuyên và giám sát nhanh viễn thám
09/07/2021
Thực hiện chức năng nhiệm vụ được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao, Cục Viễn thám quốc gia đã và đang thực hiện tốt các nhiệm vụ ứng dụng viễn thám phục vụ giám sát tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai giám sát bằng công nghệ viễn thám.

Hiện nay, Cục đang thực hiện dự án “Giám sát xói lở bờ biển tại một số khu vực trọng điểm miền Trung bằng công nghệ viễn thám”và thực hiện 2 nhiệm vụ thuộc Đề án đặc thù “Ứng dụng viễn thám giám sát thường xuyên phục vụ các lĩnh vực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường”. Đề án đã được Bộ phê duyệt thực hiện từ năm 2020 với nhiều nhóm nội dung phục hầu hết các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý.

 Cụ thể đã thực hiện các nhiệm vụ “Cung cấp thường xuyên (3 tháng) các thông số về nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển và đưa ra thông tin về cảnh báo môi trường biển”. “Giám sát thường xuyên, đột xuất tình hình biến động các đảo trọng điểm xa bờ; giám sát thiên tai trên lãnh thổ Việt Nam sử dụng hệ thống phòng chống thiên tai Châu Á- Thái Bình Dương (Sentinel Asia)”.

Đối với nhiệm vụ về sử dụng công nghệ viễn thám để giám sát nhanh các hiện tượng tai biến thiên nhiên, tài nguyên và môi trường luôn là nhiệm vụ được đơn vị ưu tiên quan tâm thực hiện. Ngay từ đầu năm đơn vị đã chủ động phối hợp với Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương để lập kế hoạch đặt chụp ảnh vệ tinh cũng như xử lý và cung cấp thông tin dữ liệu và báo cáo nhanh sau mỗi vụ việc đến các cơ quan quản lý.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia