Đẩy mạnh quản lý nhà nước về viễn thám tại địa phương
09/07/2021
Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đoàn công tác của Cục Viễn thám quốc gia do Cục trưởng Nguyễn Quốc Khánh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các Sở TN&MT tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Lào Cai, Khánh Hòa, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh về nội dung khảo sát, đánh giá thực trạng và khả năng ứng dụng viễn thám tại địa phương nhằm phục vụ công tác xây dựng nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám; việc thực hiện các đề án, dự án về ứng dụng viễn thám và triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 của địa phương.

Theo khảo sát tình hình thực tiễn tại địa phương, ông Trần Tuấn Đạt, Trưởng phòng Quản lý hoạt động viễn thám cho biết, 7 Sở TN&MT tỉnh, thành phố đã tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện “Chiến lược phát triển viễn thám đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040”, trong đó giai đoạn từ nay đến năm 2030, các Sở TN&MT sẽ tập trung kiện toàn cơ quan, cán bộ đầu mối giúp UBND tỉnh trong công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực viễn thám tại địa phương; phấn đấu làm chủ công nghệ trong quản lý, ứng dụng và phát triển công nghệ viễn thám; cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu viễn thám tại địa phương theo phân cấp; ứng dụng rộng rãi công nghệ viễn thám trong các ngành, lĩnh vực theo nhu cầu nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực viễn thám có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu quản lý, ứng dụng và phát triển công nghệ viễn thám;…

Đối với công tác xây dựng nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám thuộc phạm vi quản lý, hàng năm, theo hướng dẫn của Cục Viễn thám quốc gia, các Sở TN&MT đều đã có văn bản gửi các Sở, ngành, địa phương tổng hợp nhu cầu thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám để phục vụ khai thác thực hiện các chương trình, đề án, dự án trong các lĩnh vực chuyên môn như: Điều tra cơ bản, quan tắc, giám sát tài nguyên môi trường, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Tuy nhiên, việc thực hiện các chương trình, đề án, dự án do các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố làm chủ đầu tư chủ yếu sử dụng nguồn tài liệu bản đồ địa chính các tỷ lệ để tổ chức thực hiện. Mặt khác, các đơn vị, địa phương chưa thấy được tính ưu việt trong việc ứng dụng, sử dụng sản phẩm viễn thám để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời, cần bố trí nguồn kinh phí để mua dữ liệu ảnh viễn thám để sử dụng như dữ liệu viễn thám, các sản phẩm viễn thám khác. Do đó, những năm qua, các tỉnh vẫn chưa đề nghị nhu cầu thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh đã thông báo một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước và ứng dụng viễn thám mà Cục đang triển khai, một số yêu cầu đặt ra trong công tác quản lý và ứng dụng viễn thám trong giám sát tài nguyên bảo vệ môi trường, ứng dụng viễn thám tại một số ngành, địa phương. Việc xây dựng, cập nhật, công bố siêu dữ liệu viễn thám để đáp ứng yêu cầu khai thác và sử dụng thuộc phạm vi quản lý của địa phương; cung cấp bản sao dữ liệu và siêu dữ liệu ảnh viễn thám mua từ nước ngoài bằng nguồn ngân sách Nhà nước cho Bộ TN&MT.

Theo đó, ngày 17/3/2021, Bộ TN&MT đã có Công văn gửi các Bộ, ngành địa phương thông tin về dữ liệu và siêu dữ liệu ảnh viễn thám SPOT 6/7 độ phân giải 1,5m và dữ liệu VNREDSat-1 độ phân giải 2,5m trong năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021 thu được tại trạm thu ảnh viễn thám quốc gia do Cục Viễn thám quốc gia quản lý và vận hành. Vì vậy đề nghị các Sở TN&MT tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tổng hợp nhu cầu khai thác sử dụng dữ liệu viễn thám tại địa phương gửi về Cục Viễn thám theo yêu cầu.

Qua khảo sát, Cục trưởng Nguyễn Quốc Khánh cũng nhận thấy một số khó khăn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ quản lý về viễn thám ở cấp địa phương mà các địa phương đang vướng mắc đó là viễn thám là lĩnh vực khá mới mẻ, các cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về viễn thám chưa có chuyên môn về viễn thám, chưa được đầu tư ngân sách để phát triển viễn thám tại địa phương... dẫn tới việc thực thi các quy định pháp luật về viễn thám còn một số hạn chế.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan