Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến đi nghiên cứu, học tập tại Hoa Kỳ
10/08/2017
Trong thời gian từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 9 năm 2015, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa làm Trưởng đoàn đã có chuyến đi nghiên cứu, học tập tại Hoa Kỳ về“Đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đoàn gồm 20 thành viên là đại diện lãnh đạo cấp Vụ và tương đương của 10 đơn vị trực thuộc Bộ, 07 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đoàn công tác nằm trong khuôn khổ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài năm 2015 do Ban Chỉ đạo Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương phân cấp cho Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.


Các thành viên Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Bộ Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ


Qua nghiên cứu, học tập, Đoàn đã được giới thiệu và trao đổi kinh nghiệm về đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường cũng như có các buổi làm việc, mở ra mối quan hệ hợp tác với các cơ quan, đơn vị liên quan của Hoa Kỳ tại hai thành phố Washington D.C và Los Angeles trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Trong 02 ngày ở Thủ đô Washington, D.C, Đoàn đã thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan gồm: Ban Đối ngoại Hoa Kỳ thuộc Quốc hội Hoa Kỳ; Bộ Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ và Trường Hành chính và Chính sách công thuộc Đại học George Washington.

 

Các thành viên Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Quốc hội Hoa Kỳ

 

Sau thời gian làm việc tại Washington, D.C, Đoàn đã đến nghiên cứu, học tập và khảo sát tại các cơ quan và cơ sở đào tạo tại Thành phố Los Angeles, Bang California trong thời gian 07 ngày. Trong đó, Đoàn giành thời gian chủ yếu để học tập, tham khảo, chia sẻ kinh nghiệm với các giáo sư, chuyên gia đang giảng dạy tại Trường Đại học Bang California về nội dung đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Bên cạnh đó, Đoàn cũng giành thời gian đi tham quan, làm việc thực tế tại các cơ quan liên quan đến các lĩnh vực tài nguyên và môi trường như: Trung tâm Cảnh báo động đất thuộc Trường Đại học Công nghệ California; Trung tâm xử lý nước thải Nam California; Cơ quan Bảo vệ và Tái sử dụng tài nguyên nước California; Cơ quan Đánh giá địa chất Hoa Kỳ; Cục Bảo vệ động vật hoang dã và các loài thuỷ sinh California; Cảng Los Angles; Cơ quan quản lý môi trường không khí California.

 
 

Đoàn chụp ảnh lưu niệm với các giáo sư và chuyên gia trường Đại học Bang California
 
 

Đoàn làm việc tại Trường Hành chính và Chính sách công thuộc Đại học George Washington

Tại các cơ quan và cơ sở đào tạo Đoàn đến làm việc, học tập, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, Trưởng Đoàn công tác đều gặp gỡ và thảo luận với đại diện phía bạn về triển vọng hợp tác giữa hai cơ quan về đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực có liên quan.
Thông qua các hoạt động học tập, nghiên cứu, các thành viên của Đoàn đã cơ bản nhận thức được cơ chế, chính sách của Chính phủ Hoa Kỳ về đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đồng thời nắm bắt được những kinh nghiệm thực tế trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường cũng như công tác đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ; tìm kiếm, mở ra cơ hội hợp tác về tài nguyên và môi trường.

Nguồn tin: Bộ Tài nguyên và Môi trường