Chuẩn bị tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
06/09/2021
Chiều 1/9, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có buổi làm việc với Phó trưởng Ban kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn về những nội dung cho tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Cùng dự có Thứ trưởng Lê Minh Ngân và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

 

Theo Báo cáo của Bộ TN&MT, tại Hội nghị góp ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến rất tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện chính kiến, sát thực tế cho dự thảo Báo cáo tổng kết.

 

Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu tối đa những đề xuất, kiến nghị được đưa ra, nhất là về những vấn đề còn có ý kiến băn khoăn và khác nhau; hoàn thiện báo cáo tổng kết để trình các cấp có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất.

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Minh Ngân làm việc với Phó trưởng Ban kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn

 

Thủ tướng nhấn mạnh, đất đai là vấn đề nhạy cảm, phức tạp, liên quan đến mọi mặt của đời sống kinh tế và xã hội, mọi người dân. Do vậy, Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập phải tìm ra được nguyên nhân của những tồn tại, vướng mắc, nhất là nguyên nhân chủ quan; lựa chọn những vấn đề quan trọng nhất, chính yếu nhất, thiết thực nhất, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp, đặc biệt là các giải pháp mang tính đột phá nhằm giảm tình trạng tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện có liên quan đến đất đai; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng cường phòng chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong quản lý và sử dụng đất; giải phóng tối đa, khai thác, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai để góp phần đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

 

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Phó trưởng Ban kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn đã thảo luận để thống nhất và thực hiện những kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau Hội nghị góp ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 30/8 vừa qua.

 

 

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan