Viễn thám quang học và nghiên cứu môi trường nước
08/09/2021
Ngày 13/11/2018, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam – VNSC (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã tổ chức Hội thảo “Viễn thám quang học và nghiên cứu môi trường nước”, với sự tham gia của các đơn vị có liên quan.

Tại Hội thảo, diễn giả Tống Phước Hoàng Sơn đến từ Trung tâm Dữ liệu và GIS – Viễn thám, Viện Hải Dương học Nha Trang, VAST đã trình bày về việc hiệu chỉnh khí quyển bao gồm: Hiệu chỉnh bức xạ; Chuẩn hóa về phản xạ ở thượng tầng khí quyển; Hiệu chỉnh về phản xạ bức xạ Rayleigh bằng mô hình Butcholz và hiệu chỉnh phản xạ bức xạ aerosol.

Toàn cảnh Hội thảo “Viễn thám quang học và nghiên cứu môi trường nước”

Đồng thời, diễn giả cũng tập trung vào việc phân tích tính năng các loại ảnh viễn thám quang học nghiên cứu màu nước, tính năng các băng phổ của một số vệ tinh hiện có như MODIS, Sentinel-2, 3, VIIRS. Từ đó đưa ra các lĩnh vực ứng dụng ưu tiên cho từng băng phổ.

Từ kinh nghiệm nghiên cứu kết hợp với những kết quả nghiên cứu trước đó, diễn giả cùng đồng nghiệp đã đưa ra các thuật toán lý thuyết để xác định khu vực nước có vi tảo nở hoa (hay còn gọi là thủy triều đỏ) ở Việt Nam và các nước châu Á khác.

Phương pháp tiếp cận của các thuật toán này là sử dụng các ảnh có độ phân giải trung bình như MODIS và các ảnh có độ phẩn giải cao như LC8-OLI và Sentinel-2, sử dụng các đặc điểm của dạng phổ thực vật để phân biệt vi tảo nở hoa, lựa chọn các vị trí nở hoa Noctiluca ở các vùng nước biển ven bờ Việt Nam và các nước châu Á khác từ các dữ kiện lịch sử đã xảy ra hiện tượng nở hoa. Kết quả nghiên cứu đã được kiểm chứng tốt bằng cách so sánh với kết quả của các nghiên cứu trước đó sử dụng thuật toán khác.

Bằng việc xác định rõ các khu vực nước có vi tảo nở hoa, nghiên cứu là cơ sở để các cơ quan chức năng tìm ra nguyên nhân của hiện tượng cũng như có các giải pháp xử lý.

Hiện nay, tiềm năng và nhu cầu sử dụng ảnh vệ tinh viễn thám vào công tác theo dõi, giám sát các hiện tượng tự nhiên và tác động của con người ở Việt Nam là rất lớn. Chẳng hạn, giám sát và dự báo hiện tượng động đất, sóng thần và nước biển dâng; sản lượng mùa màng trong nông nghiệp; tình trạng xói mòn đất, mưa bão lũ lụt; nạn cháy rừng và chặt phá rừng bừa bãi; ô nhiễm do chất thải công nghiệp và tràn dầu trên sông biển… Cho nên, giám sát và bảo vệ tài nguyên, môi trường, phòng chống thiên tai nói chung và nghiên cứu môi trường nước nói riêng được xác định là nhiệm vụ nặng nề và cấp thiết trong nhiều năm; đặc biệt, tình trạng biến đối khí hậu đang tác động ngày càng khắc nghiệt đối với nước ta.

Bởi vậy, việc sử dụng ảnh vệ tinh trong nghiên cứu môi trường nước, giám sát thảm họa thiên tai, đánh giá biến động tài nguyên thiên nhiên và môi trường, quản lý nông – lâm – ngư nghiệp trở thành nhu cầu bức thiết trước mắt cũng như lâu dài.

Nguồn tin: https://vnsc.org.vn/vi/tin-tuc-su-kien/vien-tham-quang-hoc-va-nghien-cuu-moi-truong-nuoc/