Việc xử lý dữ liệu ảnh viễn thám được thực hiện như thế nào?
09/09/2021
Việc xử lý dữ liệu ảnh viễn thám được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định 03/2019/NĐ-CP về hoạt động viễn thám do Thủ tướng Chính phủ ban hành với nội dung như sau:

Dữ liệu ảnh viễn thám mức 0 (không) được thu nhận tại trạm thu dữ liệu viễn thám ở Việt Nam phải được đánh giá chất lượng trước khi xử lý. Dữ liệu ảnh viễn thám mức 0 (không) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật phải được xử lý để tạo ra dữ liệu ảnh viễn thám thô.

Để rõ hơn về vấn đề này thì Ban biên tập cũng cung cấp thêm cho bạn về một số khái niệm liên quan như sau:

- Dữ liệu ảnh viễn thám mức 0 (không) là dữ liệu ảnh viễn thám được thu nhận trực tiếp tại trạm thu dữ liệu viễn thám mà chưa qua bất cứ một quá trình hiệu chỉnh nào.

- Dữ liệu ảnh viễn thám thô là dữ liệu ảnh viễn thám mức 0 (không) được xử lý sơ bộ, nhằm loại bỏ sai số trong của đầu thu và tín hiệu nhiễu do ảnh hưởng của khí quyển.

Tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định 03/2019/NĐ-CP về hoạt động viễn thám có quy định về khái niệm dữ liệu ảnh viễn thám thô như sau:

Dữ liệu ảnh viễn thám thô là dữ liệu ảnh viễn thám mức 0 (không) được xử lý sơ bộ, nhằm loại bỏ sai số trong của đầu thu và tín hiệu nhiễu do ảnh hưởng của khí quyển.

Để rõ hơn về vấn đề này thì Ban biên tập cũng cung cấp thêm cho bạn một số khái niệm có liên quan như sau:

- Viễn thám là lĩnh vực khoa học công nghệ cho phép nghiên cứu, thu thập các thông tin về các đối tượng địa lý mà không cần tiếp xúc trực tiếp với chúng.

- Dữ liệu ảnh viễn thám là thông tin, hình ảnh đối tượng địa lý được thu nhận từ vệ tinh viễn thám.

- Dữ liệu ảnh viễn thám mức 0 (không) là dữ liệu ảnh viễn thám được thu nhận trực tiếp tại trạm thu dữ liệu viễn thám mà chưa qua bất cứ một quá trình hiệu chỉnh nào.

Trên đây là nội dung giải đáp về việc xử lý dữ liệu ảnh viễn thám.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan