Cục Viễn thám quốc gia thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng chống lây lan dịch bệnh covid-19
13/09/2021
Hiện nay tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 rất phức tạp, để bảo đảm duy trì hoạt động của Cục, không bị gián đoạn bởi dịch bệnh, Cục Viễn thám quốc gia triển khai phương án làm việc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021.

Phân loại cấp độ dịch và áp dụng các biện pháp thích ứng

     Căn cứ hướng dẫn Nghị quyết 128/NQ-CP trong đó phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch để áp dụng các biện pháp thích ứng theo cấp độ dịch. Theo đó có 04 cấp độ dịch từ cấp độ 1 đến cấp độ 4 biểu thị bằng các màu tương ứng xanh, vàng, da cam và đỏ.

     Phân vùng cấp độ dịch: để xác định cấp độ dịch tại khu vực làm việc (theo mức độ chi tiết đến xã, phường), các đơn vị đóng trên các địa bàn khác nhau  dõi thường xuyên trên các trang web của các cơ quan có thẩm quyền như Sở Y tế Hà Nội, CDC Hà Nội, hoặc các website sau: (1) https://capdodich.yte.gov.vn/map (2) https://covidmaps.hanoi.gov.vn/ (3) https://soyte.hanoi.gov.vn/ (4) http://hanoicdc.gov.vn/ .

     Trên cơ sở phân loại cấp độ dịch tại địa phương, các đơn vị áp dụng phương án tại mục 6. “Hoạt động cơ quan, công sở” trong bảng biện pháp tương ứng với từng cấp độ tại Nghị quyết 128/NQ-CP. Trường hợp khu vực làm việc của đơn vị ở cấp độ 3 và cấp độ 4 đơn vị bố trí làm việc luân phiên 50% tại cơ quan và 50% làm việc tại nhà và đổi lịch làm việc sau mỗi tuần.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống lây lan dịch bệnh

     Cục Viễn thám quốc gia đã yêu cầu các đơn vị và công chức, viên chức, người lao động trong toàn Cục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh, các biện pháp 5K; đối với các trường hợp chia nhóm làm việc luân phiên cần bảo đảm không tiếp xúc giữa các nhóm, thực hiện bàn giao công việc, hồ sơ qua các phương tiện thông tin, không tiếp xúc hồ sơ, đồ dùng chung (có dãn cách tối thiểu trong thời gian 02 ngày nghỉ cuối tuần);

     Trường hợp phát hiện người lây nhiễm thuộc các đối tượng F0, F1, F2, F3 hoặc liên quan đến khu vực nghi lây nhiễm, ổ dịch cần thông báo ngay cho thủ trưởng đơn vị và thông báo cho Văn phòng Cục để cập nhật thông báo cho Bộ Tài nguyên và Môi trường; các cá nhân nghi lây nhiễm cần chủ động thông báo cho chính quyền địa phương nơi sinh sống để thực hiện các biện pháp cách ly và xét nghiệm;

     Các đơn vị chủ động bố trí các hình thức làm việc, họp trực tuyến, thực hiện dãn cách theo quy định trong trường hợp phải làm việc, họp trực tiếp từ 2 người trở lên; các đơn vị sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử; phần mềm Skype và các phần mềm cần thiết khác để trao đổi trong Lãnh đạo Cục với Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục; các đơn vị chủ động, thống nhất sử dụng trong đơn vị mình các phần mềm để làm việc trực tuyến bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và không gián đoạn trong xử lý công việc.

     Các đơn vị báo cáo thường xuyên tình hình các ca lây nhiễm và nghi lây nhiễm của công chức, viên chức người lao động, các biện pháp phòng tránh đã thực hiện; đồng thời thông báo lịch trực Lãnh đạo và danh sách làm việc luân phiên của công chức, viên chức, người lao động về Cục để theo dõi, chỉ đạo, điều hành và có biện pháp xử lý cần thiết khi có lây lan dịch bệnh.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan