Phát huy và nhân rộng trách nhiệm nêu gương của đảng viên
28/09/2021
Đó là tinh thần chung của cuộc làm việc giữa Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam làm Trưởng đoàn với Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 08 - QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên chiều 27/9, tại Hà Nội.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng thành viên Đoàn kiểm tra và Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã thông báo thực hiện Quyết định 140-QĐNS/TW của Ban Chấp hành Trung ương là hoạt động kiểm tra thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định số 08 - QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra theo Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và báo cáo kết quả kiểm tra trình Ban Bí thư trong thời gian cuối năm 2021.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, với tinh thần cởi mở, dân chủ, đoàn sẽ tiến hành theo đúng nội dung kế hoạch đề ra. Từ kết quả kiểm tra sẽ giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ những ưu điểm nổi bật cần kế thừa, phát huy và những cách làm hay có thể nhân rộng. Đồng thời, khắc phục những hạn chế, vướng mắc để nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, nhất trí trong triển khai nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian tới.

Trên tinh thần đó, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị cần thống nhất, nhận thức chung để thực hiện tốt, hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu chỉ đạo của của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Về tiến độ thời gian và lịch làm việc cụ thể, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, việc kiểm tra thực hiện trong bối cảnh đất nước đang tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế sau khi đã kiểm soát được dịch bệnh theo hướng thích ứng linh hoạt. Trong bối cảnh đó, cùng với việc tiến hành phù hợp với các nguyên tắc, quy định của Đảng thì công tác kiểm tra sẽ không làm ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ chính trị của Bộ. Bên cạnh đó, quá trình triển khai công tác kiểm tra phải đảm bảo an toàn trong khi đang dịch bệnh.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo điều hành sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các Bộ, Ban, Ngành và sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, đảng viên, Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngành Tài nguyên và Môi trường đã phát huy tinh thần “kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”. Cán bộ, đảng viên luôn chủ động, sáng tạo, để hóa giải các thách thức, chủ động chuẩn bị các nền tảng thế và lực, tăng tốc bứt phá để tạo sự chuyển biến rõ nét, thực chất trong công tác quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Báo cáo với Đoàn công tác, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, việc duy trì hoạt động kiểm tra thường xuyên là việc hết sức quan trọng đối với các Đảng bộ, các các cơ quan của Trung ương và địa phương để thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng. Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ khẩn trương xây dựng báo cáo, tổ chức các cuộc làm việc và cung cấp đầy đủ thông tin để thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ của Đoàn kiểm tra.

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bản tin liên quan