Yêu cầu về siêu dữ liệu viễn thám quốc gia
05/10/2021
Nội dung siêu dữ liệu viễn thám quốc gia được quy định tại Điều 7 Thông tư 09/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành như sau:

1. Đối với dữ liệu ảnh thô, sản phẩm ảnh mức 2A, 3A, bao gồm các thông tin:

a) Tên vệ tinh;

b) Tên bộ cảm;

c) Tên cảnh ảnh;

d) Chế độ chụp;

đ) Mức xử lý;

e) Ngày chụp;

g) Giờ chụp;

h) Độ che phủ mây;

i) Góc tới;

k) Cao độ mặt trời;

l) Góc phương vị mặt trời;

m) Độ chính xác hình học (nếu có);

n) Độ phân giải mặt đất;

o) Số lượng bit;

p) Vĩ độ tâm ảnh;

q) Kinh độ tâm ảnh;

r) Vĩ độ góc Tây - Bắc; Kinh độ góc Tây - Bắc;

s) Vĩ độ góc Đông - Bắc; Kinh độ góc Đông - Bắc;

t) Vĩ độ góc Đông - Nam; Kinh độ góc Đông - Nam;

u) Vĩ độ góc Tây - Nam; Kinh độ góc Tây - Nam;

v) Sơ đồ vị trí ảnh;

x) Ảnh xem nhanh;

y) Cơ quan quản lý dữ liệu viễn thám (tên tổ chức/cá nhân, địa chỉ, điện thoại, thư điện tử).

2. Đối với dữ liệu sản phẩm ảnh mức 3B, bao gồm các thông tin:

a) Phiên hiệu mảnh;

b) Phương pháp tổ hợp;

c) Các kênh phổ sử dụng;

d) Tỷ lệ;

đ) Độ phân giải mặt đất (m);

e) Định dạng ảnh;

g) Số lượng bit:

h) Độ chính xác hình học;

i) Hệ quy chiếu;

k) Múi chiếu;

l) Kinh tuyến trục;

m) Vĩ độ góc Tây - Bắc; Kinh độ góc Tây - Bắc;

n) Vĩ độ góc Đông - Bắc; Kinh độ góc Đông - Bắc;

o) Vĩ độ góc Đông - Nam; Kinh độ góc Đông - Nam;

p) Vĩ độ góc Tây - Nam; Kinh độ góc Tây - Nam;

q) Ảnh xem nhanh;

r) Tên các cảnh ảnh sử dụng/ngày thu nhận;

s) Cơ quan, tổ chức sản xuất;

t) Ngày nghiệm thu;

u) Cơ quan/tổ chức quản lý dữ liệu viễn thám (tên cơ quan/tổ chức, địa chỉ, điện thoại, thư điện tử)

Yêu cầu về siêu dữ liệu viễn thám quốc gia được quy định tại Điều 3 Thông tư 35/2016/TT-BTNMT quy định quy trình công bô siêu dữ liệu viễn thám quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, theo đó:

1. Siêu dữ liệu viễn thám quốc gia phải bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, kịp thời, thuận tiện cho khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.

2. Thông tin siêu dữ liệu viễn thám quốc gia phải xây dựng thuận tiện cho việc truy cập, sử dụng.

3. Ngôn ngữ thực hiện công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia là tiếng Việt.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan