Bộ TN&MT sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
12/10/2021
Chiều 8/10, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021. Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, cùng các Thứ trưởng: Võ Tuấn Nhân, Lê Công Thành, Lê Minh Ngân chủ trì hội nghị.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, cùng các Thứ trưởng: Võ Tuấn Nhân; Lê Công Thành; Lê Minh Ngân chủ trì Hội nghị giao ban công tác 9 tháng năm 2021.

Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá kết quả triển khai công tác 9 tháng đầu năm, đồng thời thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách cho 3 tháng cuối năm để phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2021.

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị của Bộ đã bám sát kế hoạch làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ tập trung thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Đến nay, cơ bản đã hoàn thành các văn bản, đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trong đó có 2 đề án vượt tiến độ là Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025; Đề án kiểm kê tài nguyên nước quốc gia.

Bộ tiếp tục tập trung thúc đẩy công tác cải cách hành chính; quy trình hóa trong giải quyết nhiệm vụ nhằm tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân; qua đó đưa Bộ TN&MT vào tốp 5 Bộ, ngành đứng đầu về cải cách hành chính. Chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của các cơ quan hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, môi trường là 83.20%, tăng 4.14%.

Các nguồn lực tài nguyên tiếp tục đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế; trong đó nguồn thu từ đất bằng 12,39% thu ngân sách nội địa. So với cùng kỳ năm 2020, nhiều chỉ tiêu môi trường có kết quả tích cực như số khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 91,7% vượt chỉ tiêu Quốc hội giao; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị ước đạt 87,2% (vượt chỉ tiêu đề ra trong năm 2021 là 87%); tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải nguy hại ước đạt chỉ tiêu của cả năm là 85%.

Lần đầu tiên Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian từ nay đến cuối năm, để hoàn thành các mục tiêu đặt ra, các Thứ trưởng đề nghị các đơn vị cần phải tập trung hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ, Chương trình công tác, Chương trình xây dựng và ban hành văn bản pháp luật; các quy hoạch, chiến lược; tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thể chế cho phát triển;...

Lãnh đạo Bộ yêu cầu từng đồng chí Lãnh đạo, Thủ trưởng đơn vị và kêu gọi các công chức, viên chức, người lao động chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành nhưng luôn bám sát thực tiễn, nhận diện đúng tình hình để đưa ra quyết sách kịp thời, chính xác, đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, khẩn trương xác định các nhiệm vụ trong tâm trong kế hoạch năm 2022 của Bộ, ngành với các trọng tâm ưu tiên để đưa vào Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ về triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2022; chủ động chuẩn bị triển khai các đề án, dự án chuyên môn,…

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị, Thủ trưởng các đơn vị cần quán triệt phương châm đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, thiết thực, hiệu quả để tạo ra sự chuyển biến thực chất; bằng các chỉ số cụ thể và sự hài lòng của người dân, cũng như các đóng góp của Ngành Tài nguyên và Môi trường đối với phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Chủ động giải quyết các công việc theo thẩm quyền, phân công, phân cấp. Trong chỉ đạo, điều hành, giao nhiệm vụ phải rõ ràng, cụ thể, cá thể hóa trách nhiệm. Có chính kiến rõ ràng đối với các nội dung trình, cho ý kiến; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ các vướng nhiệm vụ vượt thẩm quyền. Tăng cường kiềm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ đã giao được giao đến kết quả cuối cùng” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Về dự thảo Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ trong nhiệm kỳ mới, Bộ trưởng giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị tập trung hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định; đồng thời chuẩn bị cho việc kiện toàn ngay các tổ chức trực thuộc Bộ khi Nghị định được Chính phủ ban hành để đảm bảo triển khai các nhiệm vụ của Bộ thông suốt; triển khai sắp xếp, luân chuyển cán bộ, quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ mới nhằm phát huy được trí tuệ, sức mạnh đoàn kết, những kinh nghiệm trong công việc của mỗi cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2021 và xác định nội dung thanh tra, kiểm tra năm 2022 tập trung vào các vấn đề bức xúc đặt ra từ thực tiễn về đất đai, môi trường và khoáng sản. Trong đó, đối với việc tổ chức thực thi chính sách pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, Bộ trưởng đề nghị thủ trưởng các đơn vị theo sát tình hình ở địa phương, cơ sở kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm.

Quang cảnh Hội nghị

Về chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường, đây là một trong nội dung rất quan trọng của Bộ cũng như của quốc gia, Bộ trưởng đề nghị Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng dự án Công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số của Bộ đảm bảo phù hợp với Kiến trúc về Chính phủ số tài nguyên và môi trường, phát triển hạ tầng, nền tảng, dịch vụ số dùng chung.

Các lĩnh vực, đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo thẩm quyền và nhiệm vụ được phân công; xác định hạ tầng số thiết yếu dùng riêng, đặt ra các yêu cầu, giải quyết các bài toán, vấn đề chuyên ngành để phát triển xây dựng các nền tảng số, phần mềm chuyên ngành; phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường để triển khai đầu tư thực hiện.

Trong thời gian này, trước nguy cơ về bão, lũ, thiên tai… đối với công tác dự báo khí tượng thủy văn và ứng phó với biến đổi khí hậu, Bộ trưởng đề nghị Tổng cục Khí tượng Thủy văn chỉ đạo tăng cường công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan có liên quan để kịp thời thông tin đến người dân và phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó trong mùa mưa, bão. Cục Biến đổi khí hậu tập trung triển khai Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050. Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu và đề án phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam. Tăng cường công tác truyền thông về biến đổi khí hậu.

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bản tin liên quan