Cục Viễn thám quốc gia làm việc với đại diện một số đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải lấy ý kiến xây dựng Đề án Ứng dụng viễn thám phát triển kinh tế xã hội
10/11/2021
Ngày 29/10/2021 tại trụ sở Bộ Giao thông Vận tải, đại diện lãnh đạo Cục Viễn thám quốc gia, ông Lê Quốc Hưng - Phó Cục trưởng cùng với một số cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Cục đã có cuộc làm việc với đại diện lãnh đạo Vụ Môi trường và một số đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải lấy ý kiến xây dựng Đề án Ứng dụng viễn thám phát triển kinh tế - xã hội (Đề án)

Đề án xây dựng trên cơ sở nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao thuộc Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040 (phê duyệt tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ), trong đó giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021.

Viễn thám là một trong những lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, bên cạnh việc hoàn thiện thể chế chính sách phục vụ công tác quản lý nhà nước thì việc thực hiên chức năng phát triển ứng dụng viễn thám cũng được đẩy mạnh và mở rộng trên hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc tại Bộ Giao thông Vận tải

Tại các quốc gia phát triển việc ứng dụng viễn thám cho các ngành, lĩnh vực đã phổ biến, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội, giúp giảm thiểu chi phí đầu tư so với sử dụng các công nghệ truyền thống. Trong thời gian trước mắt, Đề án tập trung ứng dụng viễn thám vào các ngành, lĩnh vực chuyên môn như nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng, công thương. Thông tin, dữ liệu và sản phẩm viễn thám có tính khách quan, chính xác, cập nhật và cung cấp kịp thời tại mọi thời điểm, độ phủ rộng, đặc biệt tại những vùng sâu, xa, từ đó trở thành nguồn đầu vào hợp lý công tác điều tra cơ bản, quan trắc, dự báo các yếu tố tự nhiên, cũng như các chỉ số kinh tế - xã hội.

Đối với ngành giao thông vận tải trong quá trình quản lý, từ khâu lập quy hoạch đến thi công, vận hành, giám sát và đánh giá các hoạt động giao thông, vận tải đều có thể ứng dụng công nghệ viễn thám. Hiện nay, một số đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp ngành giao thông vận tải đã áp dụng viễn thám như: giám sát tàu thuyền phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải; tìm kiếm cứu nạn hàng hải và điều tra tai nạn hàng hải; ứng phó sự cố ô nhiễm, dầu tràn trên biển; xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu hệ thống hải đồ; quản lý tài sản đường bộ; quản lý khai thác vận hành các tuyến quốc lộ, cao tốc.

Mặc dù tiềm năng ứng dụng viễn thám trong ngành giao thông vận tải là rất lớn, tuy nhiên việc triển khai ứng dụng trên thực tế còn nhiều hạn chế do viễn thám là lĩnh vực công nghệ cao, mới dừng ở mức độ các nghiên cứu, dự án thử nghiệm, như Giám sát sạt lở hệ thống đường cao tốc Việt Nam (Hợp tác giữa tổ chức JICA (Nhật Bản) và Viện Khoa học Giao thông vận tải). Nguyên nhân là do việc đầu tư ứng dụng viễn thám trong các lĩnh vực của ngành giao thông vận tải chưa được đầu tư về công nghệ, trang thiết bị và thiếu đội ngũ cán bộ kỹ thuật an hiểu về lĩnh vực viễn thám.

Để đẩy mạnh ứng dụng viễn thám trong thời gian tới, với sự hỗ trợ của Cục Viễn thám quốc gia, đại diện các đơn vị quản lý lĩnh vực của Bộ giao thông vận tải cùng nghiên cứu, thống nhất đề xuất các nội dung để đưa vào Đề án trình Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt ứng dụng trong một số lĩnh vực như đường bộ, hàng hải, tìm kiếm cứu nạn, trong đó tập trung vào các nhóm nhiệm vụ như xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám phục vụ việc lập quy hoạch, quản lý, khai thác, vận hành và giám sát hệ thống giao thông, hải đồ, quản lý an toàn giao thông và tìm kiếm cứu nạn.

Việc phối hợp giữa Cục Viễn thám quốc gia và Bộ Giao thông Vận tải hôm nay sẽ giúp hai Bên hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ giao, đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan