Giữ ổn định 3,5 triệu ha đất trồng lúa đến năm 2030
15/11/2021
 
Các đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025. (Ảnh: LINH NGUYÊN)

Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030 đặt chỉ tiêu giữ ổn định 3,5 triệu ha đất trồng lúa, đồng thời cho phép chuyển đổi linh hoạt cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhưng không làm thay đổi tính chất, điều kiện sử dụng đất lúa và có thể chuyển đổi trở lại trồng lúa khi cần thiết.

 

Đây là một trong những nội dung trong Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025, vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ hai.

Trong phiên làm việc sáng 13/11, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý và giải trình dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025.

Theo đó, Quy hoạch đất trồng lúa đến năm 2030 được tính toán trên cở sở bảo đảm nhu cầu lương thực quốc gia trong thời kỳ quy hoạch, bám sát các định hướng phát triển kinh tế các vùng trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, phù hợp với tiềm năng đất đai từng vùng, địa phương trong phát triển đất trồng lúa.

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh cho biết, dự thảo Nghị quyết quy định cho phép chuyển đổi linh hoạt cơ cấu cây trồng, vật nuôi tối đa 300 nghìn ha đất trồng lúa, nhưng không làm thay đổi tính chất, điều kiện sử dụng đất lúa, có thể chuyển đổi trở lại trồng lúa khi cần thiết; đồng thời nêu rõ hạn chế việc chuyển đổi đất trồng lúa, nhất là đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp, đặc biệt là đất khu công nghiệp.

Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội có mặt tại hội trường Diên Hồng và tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hệ thống điện tử.

Kết quả, có 460/473 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng 92,18% đại biểu Quốc hội. Như vậy, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025.

Giữ ổn định 3,5 triệu ha đất trồng lúa đến năm 2030 -0

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025.

Nghị quyết gồm 5 Điều, đặt mục tiêu phân bổ hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực đất đai cho các ngành, lĩnh vực và các địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo nền tảng để đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Bố trí quỹ đất đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, bảo đảm kết nối không gian phát triển liên ngành, liên vùng, các hành lang kinh tế và các vùng động lực phát triển của quốc gia; giữ ổn định 3,5 triệu ha đất trồng lúa; bảo đảm tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42 - 43%.

Khai hoang, phục hóa, lấn biển, đưa diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng; hạn chế tình trạng suy thoái đất; cải tạo, phục hồi diện tích đất bị thoái hóa gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Bên các định hướng, tầm nhìn quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2050, bố trí định hướng không gian sử dụng đất cụ thể theo từng vùng lãnh thổ, Nghị quyết cũng đặt ra các chỉ tiêu cụ thể kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025, trong đó tổng diện tích đất nông nghiệp đến năm 2025 là 27,86 triệu ha, gồm 3,73 triệu ha đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ 5,17 triệu ha, đất rừng đặc dụng 2,37 triệu ha, đất rừng sản xuất 8 triệu ha; đất phi nông nghiệp 4,4 triệu ha; đất khu kinh tế 1,64 triệu ha; đất đô thị 2,56 triệu ha.

Đến năm 2030, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia đặt mục tiêu quy hoạch 27,73 triệu ha đất nông nghiệp, trong đó bao gồm 3,56 triệu ha dành cho đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ 5,22 triệu ha, đất rừng đặc dụng 2,45 triệu ha, đất rừng sản xuất 8,16 triệu ha; đất phi nông nghiệp 4,89 triệu ha; đất khu kinh tế 1,64 triệu ha; đất đô thị 2,95 triệu ha.

Nghị quyết cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể thực hiện các chỉ tiêu trên, trong đó tập trung hoàn thiện chính sách, thể chế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai; đẩy nhanh chuyển đổi số, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thiện, kết nối liên thông hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia tập trung, thống nhất; bảo đảm nguồn lực, nhất là nguồn lực tài chính để hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; tập trung ứng phó với biển đổi khí hậu, phục hồi quỹ đất bị suy thoái…

Nguồn tin: https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/giu-on-dinh-3-5-trieu-ha-dat-trong-lua-den-nam-2030-673767/

Bản tin liên quan