Cục Viễn thám quốc gia tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
12/03/2016
Ngày 7/3, tại Hà Nội, Cục Viễn thám quốc gia đã tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho các đơn vị trực thuộc Cục. Tham dự có lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng, Trung tâm trực thuộc Cục Viễn thám quốc gia.

 
Toàn cảnh buổi lễ
Thực hiện Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ. Theo đó, tại Khoản 4 Điều 11 quy định Mục 1 Chương II Luật Khoa học và Công nghệ số: 29/2013/QH13, ngày 18/6/2013 quy định các tổ chức khoa học và công nghệ phải đăng ký hoạt động tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoa học và công nghệ và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho các tổ chức và cá nhân của Cục Viễn thám quốc gia, ngày 25 tháng 01 năm 2016, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đã ký Giấy chứng nhận Đăng ký Hoạt động Khoa học và Công nghệ cho 06 đơn vị trực thuộc Cục Viễn thám quốc gia, gồm: Đài Viễn thám Trung ương; Trung tâm Giám sát tài nguyên môi trường và Thiên tai; Trung tâm Thông tin và dữ liệu Viễn thám; Trung tâm Dịch vụ Viễn thám và Địa tin học; Trung tâm Thành lập và Hiện chỉnh bản đồ viễn thám; Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ viễn thám.
Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho các đơn vị trực thuộc Cục Viễn thám quốc gia là một sự kiện quan trọng, đánh dấu một bước hoàn thiện về mặt pháp lý đối với các đơn vị trực thuộc Cục Viễn thám quốc gia trong việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực viễn thám cứu theo định hướng phát triển của Cục.
Với giấy Chứng nhận đã được cấp, các đơn vị đã chính thức được xác nhận tư cách pháp nhân về hoạt động khoa học và công nghệ; đồng thời, các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục được phép hoạt động như là một tổ chức khoa học và công nghệ.
 
 

Ông Nguyễn Đức Phú, Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia trao Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ cho Thủ trưởng của 06 đơn vị trong Cục
Tại buổi lễ trao Giấy chứng nhận, ông Nguyễn Đức Phú, Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia thay mặt lãnh đạo Cục trao Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ cho Thủ trưởng của 06 đơn vị trong Cục.
Thay mặt cho các đơn vị được nhận Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ do Cục tổ chức, ông Đặng Thái Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Viễn thám và Địa tin học cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, tạo điều kiện của Lãnh đạo Cục trong việc đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận và hứa sẽ nghiên cứu thật kỹ nội dung hoạt động khoa học và công nghệ được nêu trong Giấy chứng nhận của đơn vị để đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ trong thời gian tới.

 
 

Ông Nguyễn Xuân Lâm, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia phát biểu tại buổi lễ


 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Lâm, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực của 06 đơn vị trong Cục đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. Cục trưởng đề nghị, trong thời gian tới, các đơn vị cần chủ động nghiên cứu kỹ nội dung hoạt động khoa học và công nghệ được nêu rõ trong Giấy chứng nhận để hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong từng đơn vị được đẩy mạnh hơn trước và mang lại hiệu quả thiết thực. Cục trưởng Nguyễn Xuân Lâm cũng nhấn mạnh đây là niềm vui, tự hào của các đơn vị nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ mà Cục giao phó.
Một số hình ảnh tại buổi lễ:
 

 
Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Bộ TNMT