Tổng Giám đốc điều hành UNEP thăm và làm việc tại Việt Nam
08/08/2017
Trong hai ngày 6 và 7/8, ông Erik Solheim, Tổng Giám đốc điều hành Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) đã đến thăm và làm việc tại Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác trong giải quyết các vấn đề môi trường.
Nguồn tin: MONRE