Phát hành dữ liệu Open Maps đầu tiên cho châu Âu
02/12/2021

Giờ đây, người dùng có thể truy cập các bản đồ miễn phí đầu tiên thông qua cổng trực tuyến Open Maps For Europe. Bốn bộ dữ liệu mở được tạo bằng cách sử dụng bản đồ quốc gia, hệ thống không gian địa lý và thông tin đất đai chính thức từ các thành viên của EuroGeographics được bao gồm trong bản phát hành đầu tiên này. Bốn tập dữ liệu mở này là:

• EuroRegionalMap - dữ liệu mở đa chủ đề về địa hình tỷ lệ 1: 250.000 - dữ liệu ban đầu được cung cấp bởi 31 cơ quan đăng ký đất đai, địa chính và bản đồ quốc gia.

• EuroGlobalMap - cung cấp dữ liệu mở về địa hình đa chủ đề với tỷ lệ 1: 1.000.000 bao gồm 55 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực Châu Âu.

• EuroDEM – Dữ liệu mở Mô hình độ cao kỹ thuật số tỷ lệ 1: 100.000 cung cấp dữ liệu độ cao được cung cấp bởi 26 cơ quan đăng ký đất đai, địa chính và bản đồ quốc gia.

• Open Gazetteer - dịch vụ địa lý mở cung cấp các tên địa danh đa ngôn ngữ có thẩm quyền - dữ liệu do 36 cơ quan đăng ký đất đai, địa chính và đo đạc quốc gia cung cấp.

Bản phát hành đầu tiên cũng bao gồm Hình ảnh Liên Âu được cung cấp bởi Cơ quan Bản đồ và Đo đạc Liên bang của Đức –các hình ảnh ghép và dữ liệu mở chất lượng cao có độ phân giải 10m làm sản phẩm tham chiếu thống nhất để lập bản đồ và hình ảnh hóa, được tạo từ dữ liệu lấy từ chương trình quan sát Trái đất Copernicus của Liên minh Châu Âu (Sentinel-2, L1C-L2A).

Người dùng có thể khám phá, xem, cấp quyền và tải xuống các bộ dữ liệu mở do các thành viên của hiệp hội thành viên phi lợi nhuận cung cấp cho các cơ quan đăng ký đất đai, địa chính và lập bản đồ quốc gia của Châu Âu, thông qua một giao diện trực tuyến do thinkWhere phát triển.

Nhận diện tiềm năng của dữ liệu mở không gian địa lý

Angela Baker, giám đốc chương trình, truy cập và tích hợp dữ liệu, EuroGeographics cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được công bố bộ dữ liệu Open Maps For Europe đầu tiên. Việc phát hành phiên bản thứ nhất của dự án là bước đầu tiên trong việc nhận ra tiềm năng của dữ liệu mở không gian địa lý từ các nguồn chính thức của các quốc gia và khi quá trình này tiến triển, chúng tôi hướng tới việc cung cấp các cải tiến liên tục và tăng mức độ bao phủ. Giai đoạn tiếp theo sẽ là phát hành bản đồ chỉ mục địa chính mở vào năm 2022 ”.

“Bằng cách làm việc cùng nhau để cung cấp dữ liệu toàn châu Âu, các thành viên của chúng tôi không chỉ chứng minh những gì có thể đạt được thông qua hợp tác toàn châu Âu mà còn cả những lợi ích mang lại cho lợi ích công cộng rộng lớn hơn, đặc biệt là hỗ trợ quá trình ra quyết định chính sách ở cấp châu lục . ”

“Cách tiếp cận độc đáo của chúng tôi đối với bộ dữ liệu toàn châu Âu có thể tương tác mở ra giá trị của thông tin không gian địa lý có thẩm quyền và là một trong những cách quan trọng mà các thành viên đang ủng hộ Chỉ thị dữ liệu mở, công nhận rằng giá trị của dữ liệu nằm ở việc sử dụng và tái sử dụng nó.”

“Bằng cách làm việc để đảm bảo dữ liệu của họ có thể tương tác, sẵn có và dễ dàng truy cập, họ đang thể hiện cam kết cung cấp Bản đồ mở cho Châu Âu cả hiện tại và trong tương lai,” Baker kết luận.

Dự án Bản đồ mở cho Châu Âu, được đồng tài trợ bởi Tổ chức Kết nối Châu Âu của Liên minh Châu Âu, do EuroGeographics phối hợp với Viện Địa lý Quốc gia (NGI) Bỉ điều phối. Bản đồ và kiểu dáng trên giao diện Open Maps For Europe dựa trên bản đồ NGI Bỉ.

https://www.gim-international.com/cache/9/7/e/7/d/97e7d010d601b42863fbcfd0bdc0f651593123a7.png

Vùng phủ sóng dữ liệu mở mô hình độ cao kỹ thuật số EuroDEM.

 

Nguồn: GIM International, 2021

Cục Viễn thám quốc gia (Sưu tầm và dịch)

Nguyễn Thị Thanh Bình

Nguyễn Thị Phương Hoa

Nguồn tin: GIM International

Bản tin liên quan