Phát huy hơn nữa vai trò giám sát tài nguyên môi trường bằng công nghệ viễn thám
16/12/2021
Đó là nhấn mạnh của Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 của Trung tâm Giám sát tài nguyên môi trường và Biến đổi khí hậu chiều ngày 15/12.

Ông Vũ Hữu Liêm, Giám đốc Trung tâm Giám sát tài nguyên môi trường và Biến đổi khí hậu cho biết, năm 2021, Trung tâm đã tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ sử dụng công nghệ viễn thám phục vụ giám sát tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai.

Thông qua thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án đặc thù “Ứng dụng viễn thám giám sát thường xuyên phục vụ các lĩnh vực thuộc Bộ TN&MT”, “Giám sát, theo dõi định kỳ (3 tháng/lần) các thông số về nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển; theo dõi cảnh báo dị thường nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển (tỷ lệ 1:1.000.000); “Vận hành hệ thống Sentinel Asia giám sát thiên tai trên lãnh thổ Việt Nam”, “Giám sát xỏi lở bờ biển tại một số khu vực trọng điểm miền trung bằng công nghệ viễn thám” đã góp phần cung cấp các thông tin cập nhật về hiện trạng, diễn biến khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh các nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm cũng đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp, dịch vụ công về viễn thám; triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.Việc sử dụng công nghệ viễn thám để giám sát nhanh các hiện tượng tai biến thiên nhiên, tài nguyên và môi trường luôn là nhiệm vụ được Trung tâm quan tâm đẩy mạnh thực hiện. Trước tình hình thiên tai, bão lũ xảy ra nặng nề và diễn biến phức tạp, Trung tâm đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia để lập kế hoạch đặt chụp ảnh vệ tinh cũng như xử lý và cung cấp thông tin dữ liệu và báo cáo nhanh đến các cơ quan quản lý.

Về kế hoạch năm 2022, ông Vũ Hữu Liêm cho biết, Trung tâm sẽ tiếp tục tích cực tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực viễn thám để phục vụ cho việc khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia và ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát tài nguyên và môi trường; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Cục Viễn thám quốc gia để thực hiện tốt các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn được cấp trên giao.

Cùng với đó, Trung tâm cũng sẽ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động dịch vụ, quản lý chi tiêu hiệu quả từ ngồn kinh phí đặt hàng nhằm đảm bảo và từng bước nâng cao đời sống cho viên chức thuộc Trung tâm phấn đấu năm 2021, tăng nguồn thu từ phát triển hoạt động dịch vụ so với năm 2020; …

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Quốc Khánh, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Trung tâm Giám sát tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu đã đạt được trong năm 2021. Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid-19 nhưng Trung tâm đã nỗ lực, cố gắng và đạt được những thành tích đáng khích lệ, chất lượng chuyên môn của các đơn vị trực thuộc luôn ổn định ở mức cao; đời sống cán bộ viên chức và người lao động được cải thiện, qua đó đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của Cục.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, năm 2022, Cục trưởng Nguyễn Quốc Khánh đề nghị Trung tâm cần chủ động, tích cực ứng dụng công nghệ và sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám trong giám sát các lĩnh vực tài nguyên môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, đưa công nghệ viễn thám trở thành một công cụ hiệu quả, thường xuyên, cho phép cung cấp thông tin chi tiết, chính xác và cập nhật về hiện trạng tài nguyên và môi trường trên lãnh thổ Việt Nam.

Nguồn tin: Báo Tài nguyên và Môi trường