Xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia bảo đảm đồng bộ và thống nhất
17/12/2021
Đó là một trong những nội dung được Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đề nghị Cục Viễn thám quốc gia cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sáng 16/12, tại Hà Nội, Cục Viễn thám quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022. Thứ trưởng Lê Công Thành tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Cùng dự và góp ý, thảo luận còn có đại diện lãnh đạo các Vụ, Tổng cục và Cục thuộc Bộ TN&MT.

Ông Lê Quốc Hưng, Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia cho biết, trong năm 2021, Cục đã hoàn thiện việc xây dựng dự thảo “Đề án Ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” trình Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; triển khai xây dựng Thông tư “Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám”, hai tiêu chuẩn kỹ thuật về viễn thám; tập trung thực hiện các dự án chuyên môn sử dụng công nghệ viễn thám để giám sát nhanh các hiện tượng tai biến thiên nhiên, tài nguyên và môi trường: “Giám sát xói lở bờ biển tại một số khu vực trọng điểm miền Trung bằng công nghệ viễn thám”, hai nhiệm vụ thuộc Đề án đặc thù “Ứng dụng viễn thám giám sát thường xuyên phục vụ các lĩnh vực thuộc Bộ TN&MT”.

Bên cạnh đó, Cục đã công bố được sơ đồ thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám VNREDSat-1 từ tháng 1 - 11 trên Trang Thông tin điện tử của Cục theo địa chỉ http://rsc.gov.vn. Hiện nay, Cục đang xây dựng hệ thống dữ liệu viễn thám phủ trùm cả nước với tần suất 6 tháng 1 lần giúp cho công tác quản lý được cập nhật nhanh chóng, kịp thời. Cùng với việc xây dựng các phần mềm tìm kiếm thông tin và Cổng Thông tin điện tử, tất cả các thông tin về dữ liệu ảnh viễn thám trong cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia đã có thể tra cứu trực tuyến trên Cổng này.

Cùng với việc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Cục cũng chú trọng đến công tác xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thám thông qua việc thực hiện dự án xây dựng “Trạm ASEAN - Ấn Độ về Dò tìm & Tiếp nhận Dữ liệu và Trung tâm Xử lý và Phân phối Dữ liệu” tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, tỉnh Bình Dương, Việt Nam; Dự án hợp tác giữa Việt Nam và Italia xây dựng hệ thống thu nhận dữ liệu ảnh vệ tinh radar COSMO-SkyMed của Italia; nâng cấp Trạm thu dữ liệu viễn thám để có thể thu nhận trực tiếp dữ liệu ảnh vệ tinh SPOT 6/7 tại Trạm thu dữ liệu viễn thám của Cục; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp, dịch vụ công về viễn thám.

Đặc biệt, trong năm 2021, Cục Viễn thám quốc gia đã xây dựng được 12 đơn hàng định kỳ, tổng số cảnh ảnh thu được là 8.767 cảnh ảnh (tương đương với khoảng 4.384 cặp cảnh ảnh toàn sắc và đa phổ), trong đó, số cảnh ảnh sạch (có độ che phủ mây nhỏ hơn hoặc bằng 10%) là 911 cảnh (tương đương với 456 cặp cảnh ảnh toàn sắc và đa phổ), chiếm tỉ lệ 10.4% trên tổng số cảnh thu được và thu nhận được 66 ảnh SPOT 6/7.

Toàn cảnh Hội nghị

Về kế hoạch năm 2022, ông Lê Quốc Hưng cho biết, Cục sẽ tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ quản lý Nhà nước, hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công và nhiệm vụ quản lý điều hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ giám sát tài nguyên và môi trường và phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Công Thành ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Cục Viễn thám quốc gia trong việc tham mưu, đề xuất triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ giám sát tài nguyên và môi trường, phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2022, Thứ trưởng đề nghị, Cục tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, cần tập trung rà soát, chú trọng xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo quản lý, ứng dụng viễn thám trên phạm vi cả nước; hoàn thiện các định mức kinh tế - kỹ thuật của lĩnh vực viễn thám và tiến tới xây dựng bộ đơn giá của lĩnh vực để phục vụ cho việc khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia và ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Cùng với đó, nghiên cứu và đề xuất xây dựng quy trình cung cấp dữ liệu viễn thám, xây dựng dịch vụ công về viễn thám, hướng dẫn về xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ứng dụng viễn thám; triển khai thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia bảo đảm đồng bộ và thống nhất với CSDL tài nguyên môi trường tạo cơ sở cho việc công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia và cung cấp dịch vụ công về viễn thám. Đồng thời, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn về chuyên môn và thực hiện kiểm tra việc ứng dụng viễn thám tại các Bộ, ngành, địa phương.

Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị

Ghi nhận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và đại diện các đơn vị, năm 2022, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh bày tỏ quyết tâm sẽ cùng tập thể cán bộ công nhân viên chức của Cục đoàn kết, nhất trí, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Lê Công Thành trao tặng bằng khen và Cờ thi đua của Bộ TN&MT cho các tập thể, cá nhân của Cục Viễn thám quốc gia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

 

Nguồn tin: Báo Tài nguyên và Môi trường